Z tego poradnika dowiesz się, jak dodać osoby z personelu medycznego oraz w jaki sposób edytować utworzone profile. 


USTAWIENIA GŁÓWNE - PERSONEL MEDYCZNY


Aby dodać użytkownika należy wybrać z Menu głównego


Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Personel medyczny 


Wybierz z Menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie, a następnie w sekcji Ustawienia główne, kliknij Personel medyczny.W nowym widoku załaduje się lista osób z personelu medycznego. W celu dodania nowej osoby do systemu należy skorzystać z przycisku Dodaj personel.W formularzu dodawania personelu należy uzupełnić rubryki

WymaganeImię i NazwiskoTelefonOpcjonalnie można wpisać Numer PWZ i Tytuł naukowy. Istnieje możliwość dodania zdjęcia

W kolejnych krokach możesz wskazać Typ personeluSpecjalizacjęIzbę lekarską oraz Znane języki


Na końcu wystarczy kliknąć Zapisz.

W widoku listy personelu można przejść do sekcji Dokumenty, w której istnieje możliwość dodania dokumentów na profilu wskazanej osoby z personelu medycznego. 

System umożliwia również funkcję edycji danych na profilu. W tym celu należy najechać kursorem myszy na osobę z listy i kliknąć ikonę ołówka.

WAŻNE: Miej na uwadze, że profil osoby z personelu medycznego musi zostać powiązany z kontem użytkownika w Aurero. 


Menu -> Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Użytkownicy -> Dodaj użytkownika