Zarządzanie personelem medycznym

Zmodyfikowano dnia Tue, 14 Apr 2020 o 09:11 AM


W celu dodania nowego personelu, lub edycji osób posiadających już swoje profile w systemie wybierz z menu po lewej stronie zakładkę „Personel medyczny”, następnie „Lista”.
Po przejściu do widoku “PERSONEL MEDYCZNY”, będziesz mógł dodawać personel, wybierając przycisk „Dodaj”.

Po wybraniu przycisku „Dodaj”, w widoku listy personelu masz przed sobą dwa kroki.


Pierwszy krok to uzupełnienie danych podstawowych lekarza, którego chcesz dodać do listy personelu medycznego. 


Po uzupełnieniu danych podstawowych i wybraniu przycisku „Zatwierdź” przejdziesz do drugiego kroku – „Dokumenty”.

Możesz tutaj wgrać niezbędne dokumenty – np. dyplomy, certyfikaty itp. 

Pamiętaj, po utworzeniu profili personelu medycznego, niezbędne jest powiązanie ich z kontami użytkowników. Można to zrobić edytując konto odpowiedniego użytkownika w sekcji Użytkownicy oraz powiązaniu jego profilu z profilem utworzonym w zakładce Personel medyczny.