Dodawanie personelu medycznego

Zmodyfikowano dnia Fri, 25 Jun 2021 o 11:05 AM

Z tego poradnika dowiesz się jak tworzyć i zarządzać profilami swojego personelu medycznego, a także jak przypisać do profilu konto dostępowe użytkownika. Do utworzonego profilu będziesz mógł dołączać dowolne dokumenty (takie jak życiorys czy certyfikaty). Stworzenie profili pracowników jest podstawą dalszej pracy w systemie.

 

Aby dodać personel medyczny należy wybrać:

Menu à Zarządzanie à Personel

 

W celu dodania nowego personelu wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie (ikona koła zębatego widoczna w lewym dolnym rogu systemu), a następnie Personel.

 

 

Po otwarciu Listy personelu w centralnej części ekranu widoczne są dane poszczególnych członków zespołu. Dodanie nowej osoby do listy personelu medycznego możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku Dodaj personel w prawym górnym rogu ekranu.

 

 

W menu dodawania personelu należy uzupełnić wymagane pola, do których należą: Imię oraz Nazwisko, Numer telefonu. Opcjonalne informacje to: numer PWZ, tytuł naukowy, typ personelu, specjalizacja (jeżeli został wybrany typ personelu: Lekarz) oraz wskazanie izby lekarskiej.WAŻNE! Po dodaniu personelu nie można go usunąć a jedynie deaktywować lub wybrać specjalizację.

 

 

Po uzupełnieniu niezbędnych danych możesz utworzyć profil pracownika lub od razu powiązać go z kontem użytkownika systemu. Aby zatwierdzić dane wystarczy kliknąć w przycisk Zapisz, natomiast by powiązać profil z kontem dostępowym należy przejść do zakładki 2. Dostęp.

 

 

W zakładce Dostęp należy uzupełnić właściwy adres email oraz wybrać odpowiednią rolę (np. Lekarz lub Manager). Jeżeli członek zespołu posiada już konto, to po wpisaniu pierwszego członu adresu email, system zasugeruje istniejącego użytkownika. W przypadku wpisania adresu email, który nie posiada jeszcze dostępu do systemu zostanie utworzony nowy użytkownik powiązany z personelem.

 

Jeżeli zostało utworzone nowe konto, na podany adres email zostanie wysłana wiadomość z prośbą o ustawienie hasła do systemu.

 

Wprowadzone dane zostaną zatwierdzone po kliknięciu przycisku Zapisz.


 

 

Jeżeli popełniłeś błąd, chciałbyś zaktualizować informacje lub powiązać profil z kontem użytkownika, w każdej chwili możesz edytować personel. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradniku „Zarządzanie personelem medycznym i edytowanie profili”