Dodawanie pracowników

Zmodyfikowano dnia Fri, 12 Apr 2024 o 12:29 PM

USTAWIENIA GŁÓWNE - PRACOWNICY


Aby dodać użytkownika należy wybrać z Menu głównego


Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Pracownicy


Wybierz z Menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie, a następnie w sekcji Ustawienia główne, kliknij Pracownicy.


W nowym widoku załaduje się lista osób pracowników personelu https://app.aurero.com/management/staff. W celu dodania nowej osoby do systemu należy kliknąć przycisk Dodaj pracownika.


W formularzu dodawania personelu należy uzupełnić rubryki

WymaganeImię i NazwiskoTelefonOpcjonalnie można wpisać Numer PWZ i Tytuł naukowy. Istnieje możliwość dodania zdjęcia

W kolejnych krokach możesz wskazać Typ personeluSpecjalizacjęIzbę lekarską oraz Znane języki


Na końcu wystarczy kliknąć Zapisz.

W widoku listy personelu można przejść do sekcji Dokumenty, w której istnieje możliwość dodania dokumentów na profilu wskazanej osoby z personelu medycznego. 

System umożliwia również funkcję edycji danych na profilu. W tym celu należy najechać kursorem myszy na osobę z listy i kliknąć ikonę ołówka.

WAŻNE: Miej na uwadze, że profil osoby z personelu medycznego musi zostać powiązany z kontem użytkownika w Aurero. 


Menu -> Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Użytkownicy -> Dodaj użytkownika Następnie należy utworzyć konto użytkownika w zakładce 

  1. Zarządzanie
  2. /
  3. Użytkownicy
  4. /
  5. Dodaj

  https://app.aurero.com/management/users/list/add i powiązać konto z utworzonym kontem pracownikaWAŻNE! Proszę pamietać, że przy zakładaniu konta personelu na oddziale założonym jako drugi w kolejności (dla personelu, który ma wcześniej utworzone konta personelu w Państwa jednostce) należy wejść w Zarządzanie -> Personel -> Dodaj nowy personel -> wpisać w edycji numer pwz personelu Wyświetli się w górnej części ekranu komunikat żeby przejść do edyzji istniejącego już konta personelu dla danego lekarza - trzeba kliknąć w ten komunikatW razie jeśli problem z utworzeniem konta utrzymuje się, prosimy zgłosić prośbę o pomoc w dodaniu do konsultanta wsparcia na mail kontakt@aurero.com podając w treści prośby  login konta, z jaką rolą, na jaki oddział placówki powinno zostać utworzone.