Dodawanie pracowników

Zmodyfikowano dnia Wed, 18 Oct 2023 o 05:55 PM

USTAWIENIA GŁÓWNE - PRACOWNICY


Aby dodać użytkownika należy wybrać z Menu głównego


Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Pracownicy


Wybierz z Menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie, a następnie w sekcji Ustawienia główne, kliknij Personel medyczny.W nowym widoku załaduje się lista osób z personelu medycznego. W celu dodania nowej osoby do systemu należy skorzystać z przycisku Dodaj pracownika.W formularzu dodawania personelu należy uzupełnić rubryki

WymaganeImię i NazwiskoTelefonOpcjonalnie można wpisać Numer PWZ i Tytuł naukowy. Istnieje możliwość dodania zdjęcia

W kolejnych krokach możesz wskazać Typ personeluSpecjalizacjęIzbę lekarską oraz Znane języki


Na końcu wystarczy kliknąć Zapisz.

W widoku listy personelu można przejść do sekcji Dokumenty, w której istnieje możliwość dodania dokumentów na profilu wskazanej osoby z personelu medycznego. 

System umożliwia również funkcję edycji danych na profilu. W tym celu należy najechać kursorem myszy na osobę z listy i kliknąć ikonę ołówka.

WAŻNE: Miej na uwadze, że profil osoby z personelu medycznego musi zostać powiązany z kontem użytkownika w Aurero. 


Menu -> Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Użytkownicy -> Dodaj użytkownika WAŻNE! Proszę pamietać, że przy zakładaniu konta personelu na oddziale założonym jako drugi w kolejności (dla personelu, który ma wcześniej utworzone konta personelu w Państwa jednostce) należy wejść w Zarządzanie -> Personel -> Dodaj nowy personel -> wpisać w edycji numer pwz personelu Wyświetli się w górnej części ekranu komunikat żeby przejść do edyzji istniejącego już konta personelu dla danego lekarza - trzeba kliknąć w ten komunikatW razie jeśli problem z utworzeniem konta utrzymuje się, prosimy zgłosić prośbę o pomoc w dodaniu do konsultanta wsparcia na mail kontakt@aurero.com podając w treści prośby  login konta, z jaką rolą, na jaki oddział placówki powinno zostać utworzone. 


Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł