Co nowego w Aurero 2.0 - kwiecień 2022

Zmodyfikowano dnia Thu, 18 May 2023 o 08:26 PM

SMS INFO:


W raporcie wysyłki SMSów dodaliśmy informację na temat godziny wysyłki wiadomości,

łatwy podgląd jej treści oraz informacje o ewentualnym błędzie.


Aby odczytać pełną treść wiadomości najedź na jej początkową treść a pojawi się chmurka/dymek z pełną treścią SMSa.Jeśli w trakcie wysyłki SMSa wystąpi błąd wiadomość zostanie oznaczona czerwonym wykrzyknikiem, a po najechaniu na pole Status, w chmurce pojawią się informacje dotyczące błędu.

RAPORT FINANSOWY UWGLĘDNIAJĄCY ROZLICZENIA PARTNERÓW:


W ramach rozwoju raportów i podsumowań finansowych w Aurero udostępniamy kolejny zbiór danych finansowych porządkujących i usprawniających codzienną pracę managera placówki medycznej.


Jeśli posiadasz pacjentów, których koszty realizacji usług medycznych pokrywają w pełni lub współfinansują firmy zewnętrzne czyli tak zwani Partnerzy to na pewno potrzebujesz bieżącego rozliczenia finansowego z uwzględnieniem tych danych.


Jak wygenerować taki raport? 


Najpierw zdefiniuj cennik usług dla każdego Partnera.


Ustaw niezależne cenniki i kombinacje cenowe dla poszczególnych usług biorąc pod uwagę m.in. Partnera z którym połączone jest świadczenie danej usługi. Cenniki te różnią się od bazowych, mogą mieć określone inne kwoty należne od pacjenta czy Partnera, ale też inne np. procentowe lub kwotowe wynagrodzenie dla lekarza świadczącego daną usługę / badanie. 


Następnie w trakcie umawiania pacjenta wybierz Partnera, który finansuje w całości lub częściowo wizytę pacjenta:
Po rozliczeniu wizyty będzie można wygenerować raport Partnerów:


Raporty -> Statystyka ->Partnerzy

DODATKOWE OPCJE W RAPORCIE WIZYT


Od teraz w raporcie wizyt znajdziesz także dodatkowe dane takie jak:


- świadczenie zawarte w ramach wizyty,

- kwotę należną za odbytą usługę (dane rozliczenia)Jeśli w Twojej placówce wykonywane są badania kliniczne w rozliczeniu wizyt pojawi się o tym informacja, jest to możliwe dzięki dodaniu typu badania klinicznego w trakcie tworzenia wizyty:

TAGOWANIE PACJENTÓW


Dzięki możliwości zarządzania tagami każdy menadżer może samodzielnie ustalić jakie tag będą się pojawiać w jego organizacji.


Dzięki tagom nadawanym pacjentom wygodniej zarządza się rejestracją pacjentów na wizyty. Graficzne oznaczenie pacjenta umożliwia podjęcie szybszych działań, związanych z obsługą pacjenta w placówce. 


W terminarzu możliwe jest również filtrowanie po odpowiednio zdefiniowanych tagach pacjentów.


Aby włączyć możliwość “tagowania” pacjentów należy :


Menu Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Użytkownicy zmienić odpowiednio uprawnienia.

W edycji wybranego użytkownika wybieramy odpowiednią rolę i z listy uprawnień w katalogu Pacjenci zaznaczamy nowe uprawnienie:


Tagi pacjenta- Podgląd

Tagi pacjenta - Zarządzanie


Aby ustawić tagi dla organizacji (musimy mieć włączone uprawnienie Tagi pacjenta- zarządzanie), a następnie:


w Menu Zarządzanie -> Personalizacja systemu pojawi się aktywna zakładka Tagi pacjentówWyświetli się lista dostępnych tagów, jeśli chcesz dodać nowy tag skorzystaj z przycisku Dodaj tag w prawym górnym rogu ekranu.
Jeśli dodając lub edytując pacjenta w Informacjach dodatkowych dodasz tagi przypiszą się one do karty pacjenta :

Tagi automatycznie dodadzą się w trakcie tworzenia wizyty:A następnie będą widoczne z poziomu Terminarza: Możesz także filtrować Terminarz pod kątem otagowanych pacjentów: 
UWAGA: 


Usunięcie taga z listy tagów spowoduje usunięcie powiązań z pacjentami, którzy mieli przypisany ten tag


Ustawienie taga jako ”nieaktywny” nie usuwa powiązań, ale blokuje możliwość dodania taga po raz kolejny np. dla nowo dodawanego pacjenta


 

STAWKI VAT przy dodawaniu PRODUKTÓW oraz BADAŃ LABORATORYJNYCH.


dzięki wprowadzeniu informacji o stawce VAT w cennikach produktów i badań laboratoryjnych możemy obsłużyć te cenniki analogicznie jak cenniki badań- informacja o Vat pojawiać się będzie w rozliczeniach i na dokumentach księgowych. 


Umożliwione zostało zarządzanie stawką VAT we wszystkich cennikach w systemie. 

UWAGI Z KARTY PACJENTA PODSTAWIAJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE W POLU UWAGI W TRAKCIE DODAWANIA WIZYTY


Jeśli do Pacjenta na jego karcie w zakładce Informacje dodatkowe wpisane są uwagi, podstawią się one automatycznie w trakcie umawiania wizyty: 

Zaciągnięte uwagi można edytować, dzięki temu zawsze na bieżąco można aktualizować informacje o pacjencie bez konieczności przeszukiwania wcześniejszych terminów i wizyt pacjenta


OPCJA WYSZUKAJ W TERMINARZU TERAZ TAKŻE PO "UWAGACH"


W ramach pola Wyszukaj w Terminarzu możesz wpisać dane pacjenta (imię, nazwisko, pesel, nr telefonu) ale również słowo kluczowe z sekcji Uwagi po którym wyszukane zostaną terminy odpowiadające kryteriom poszukiwań.
Pole Terminarza jest dość ograniczone i zawiera sporo ważnych informacji, jedną z nich są UWAGI. W domyśle są one schowane i widać tylko ich pierwszą część, całość zobaczysz w chmurcem, która pojawi się kiedy najedziesz kursorem myszy na ich treść:

SZYBKI PODGLĄD CZASU TRWANIA WIZYTY 


Jeśli chcesz zobaczyć o której kończy się umówiona w terminarzu wizyta najedź kursorem na godzinę rozpoczęcia wizyty a pojawi się chmurka z godziną zakończenia oraz czasem trwania wizyty TERMINARZ - WIDOK TYGODNIOWY oraz MIESIĘCZNY 


Dla lepszej organizacji pracy pracowników rejestracji, udostępniliśmy dodatkowe widoki terminarza - widok w ujęciu tygodniowym i miesięcznym. Pozwoli to lepiej zarządzić dostępnymi zasobami w dłuższej jednostce czasu. Wprowadzone rozwiązania pozwalają na ergonomiczną obsługę rezerwacji terminów, a graficzne komponenty usprawniają prace rejestratorom.


Widok tygodniowy:
Widok miesięczny:

WIZYTA RECEPTUROWA I WIZYTA DOMOWA w PORTALU PACJENTA


Teraz także wizyta recepturowa oraz domowa dostępna w Portalu Pacjenta :
RAPORT ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Dzięki raportowi Zdarzeń medycznych sprawdzisz status zdarzenia medycznego przesłanego do platformy P1.


Jak wygenerować taki raport? 


Wejdź w Raporty -> Statystyka -> Zdarzenia medyczne 
Otworzy się lista z wszystkich zdarzeń uszeregowanych chronologicznie. Na liście oprócz wyświetlonych danych Pacjenta, Personelu oraz daty wizyty, jest także Status wysyłki zdarzenia medycznego.Jeśli wysyłka nie powiodła się, zdarzenie medyczne otrzyma status Błąd.


Po naciśnięciu na ikonę + widoczną z prawej strony danych pacjenta, rozwinie się krótka lista z podsumowaniem błędu.UWAGA: Po wprowadzeniu przez Ciebie poprawek do wizyty, dane wyślą się automatycznie. 


PAMIĘTAJ: W prawym górnym rogu raportu znajduje się lupka i filtry, skorzystaj z nich by odnaleźć szybciej zdarzenie wpisując nazwisko pacjenta lub personelu medycznego.
DODANIE STATUSU WIZYTY "POTWIERDZONO" W TERMINARZU. 


Aby umożliwić oznaczanie i wyróżnienie pacjentów potwierdzonych (np. telefoniczne - potwierdzenie przyjścia realizowane dzień przed wizytą) wprowadzony został status “POTWIERDZONO”- graficznie wyróżniający się i wspomagający pracę rejestracji medycznej.


Można go zmienić ręcznie, ze statusu “OCZEKUJE NA PACJENTAUPOWAŻNIENIA


Aby umożliwić transparentność i kompleksowe zbieranie danych o pacjentach, udostępniliśmy funkcjonalność upoważniania wskazanej osoby do wglądu w jego dokumentację medyczną pacjenta.

Rejestracja może nie tylko wprowadzić niezbędne dane do systemu i połączyć je z kontem pacjenta, ale również może zebrać dokumenty podpisane i dołączyć je w formie skanu do dotychczasowej dokumentacji.

Niezbędne upoważnienia dotyczą informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz dostępu do jego dokumentacji medycznej.


Upoważnienie dodasz w zakładce Pacjenci


Po kliknięciu w ikonę + przy nazwisku pacjenta, pod aktywnym wierszem pojawiają się przyciski, dzięki którym można wykonać dodatkowe akcje.Aby dodać upoważnienie kliknij w UPOWAŻNIENIA a następnie skorzystaj z opcji DODAJ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ w prawym górnym rogu ekranu. 


Uzupełnij i zapisz dane osoby upoważnionej, 

możesz tutaj także wgrać wcześniej zeskanowany i podpisany dokument.
MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA FAKTURY INDYWIDUALNEJ Z NUMEREM PESEL PACJENTA 

oraz POWIĄZANIE FAKTURY IMIENNEJ Z PARAGONEM  


Aby usprawnić wystawianie faktur indywidualnych dla pacjentów wprowadzona została opcja oznaczenia dodatkowego zakresu danych niezbędnych do dodania do faktury.

Po oznaczeniu checkboxu z numerem PESEL, automatycznie wyświetli się numer PESEL zapisany dla pacjenta (z możliwością jego edycji).

Na wydruku faktury pojawi się również informacja z nr paragonu powiązanego z fakturą. 


Jak wystawić fakturę indywidualną?


W trakcie rozliczenia wizyty wybierz opcję Faktura indywidualna, pod imieniem i nazwiskiem pacjenta pojawi się checkbox - Pokaż numer pesel na fakturze:Po oznaczeniu tego pola pojawi się miejsce na wpisanie numer PESEL:
Jeśli system AURERO jest połączony z drukarką fiskalną do faktury imiennej (indywidualnej), zostanie automatycznie wydrukowany paragon. 

A na wystawionej fakturze znajdzie się także Numer paragonu:Rozliczona wizyta będzie mieć ikonę Banknotu w widoku Terminarza, po kliknięciu w nią pojawią się trzy opcje : Podgląd rozliczenia, Edytuj rozliczenie, Usuń rozliczeniePo wyborze opcji Podgląd rozliczenia pojawi okno ze wszystkimi szczegółami oraz informacją o dokumencie sprzedaży wystawionym do tego rozliczenia: 
HARMONOGRAM DLA GABINETÓW


W ramach harmonogramu pracy została dodana możliwość ustawiania harmonogramów na gabinety. 

Dzięki temu możliwe jest rejestrowanie pacjentów nie tylko na zasób personelu medycznego, 

ale również do pomieszczenia, w którym wykonywane będą badania czy usługi. 


Grafik gabinetu dodasz w analogiczny sposób jak dla personelu medycznego, tym razem w drugiej zakładce :THULIUM - WIRTUALNY CALL CENTER


System Aurero został zintegrowany z Thulium - narzędziem umożliwiającym kompleksowe zarządzanie obsługą połączeń przychodzących.


Dzięki integracji, numer telefonu z którego przychodzi połączenie jest rozpoznawany, a osoba odbierająca połączenie jest nawigowana do terminarza Aurero, gdzie umawia wizytę dla wybranego pacjenta.


Dzięki temu rejestracja pacjentów przebiega szybciej, minimalizowane są błędy i zwiększa się efektywność pracy operatorów call center.


Jak zintegrować Thulium z Aurero?


Zaloguj się na swoje konto Thulium wejdź w 

Administracja -> Zaawansowane -> Parametry aplikacji agenta :Wpisz w 2 pola znajdujące się w części Akcje link :
https://{app.aurero.com}/timetable/view?thulium=1&phone={{PHONE_NUMBER}} WAŻNE

 

Wymiana informacji


Do systemu Thulium trafią tylko niezbędne informacje:


1. Imię

2. Nazwisko

3. Numer telefonu

Synchronizacja podczas działania na pacjencie


W momencie kiedy wykonasz operacje na pacjencie tj. tworzysz, zmienisz dane wówczas również nastąpi synchronizacja pacjenta z Thulium. 

Synchronizowane są dane wypisane w pkt. Wymiana informacji. WIDGET Dzięki wygodnym dedykowanym widgetom Twoi pacjenci jednym kliknięciem wybiorą dogodny termin badania zsynchronizowany z terminarzem w Aurero.

Widget możesz umieścić na swojej stronie www przy wizytówce konkretnego specjalisty, 

umożliwi on wybór terminu i umówienie się pacjenta na wizytę.


Terminy wizyt udostępniane w ramach rejestracji poprzez widget odpowiadają wybranym wariantom i typom usług tworzonych w harmonogramie w Aurero. Możesz więc udostępnić niezależnie terminy na wizyty stacjonarne, ale również wizyty realizowane on-line: chat, tele i wideo-konsultacje.


W terminarzu Aurero pracownicy rejestracji będą widzieli, że pacjent zarejestrował się on-line i wizyta wymaga potwierdzenia, a dodatkowe uwagi wprowadzone przez pacjenta podczas rejestracji będą zasilały uwagi do wizyty.


W terminarzu Aurero pracownicy rejestracji będą widzieli, że pacjent zarejestrował się on-line i wizyta wymaga potwierdzenia, a dodatkowe uwagi wprowadzone przez pacjenta podczas rejestracji będą zasilały uwagi do wizyty.


Jak dodać widget na swojej stronie www? 


Skopiuj poniższy link i uzupełnij dane w nawiasach {}


{PP_DOMAIN}/pl/dashboard/desktop?is_iframe_modal=1&with_description=1&doctor_id={DOCTOR_ID}


{PP_DOMAIN} - wstaw adres strony portalu pacjenta 

{DOCTOR_ID} -  wstaw id specjalisty - dane pobierzesz z konsoli 


Jeśli nie wiesz jak dodać widget skontaktuj się z osobą lub firmą, która projektowała Twoją stronę internetową.