Integracja Znany Lekarz - nie jest widoczny grafik u nowego lekarza

Zmodyfikowano dnia Tue, 13 Jun 2023 o 12:04 PM

Po wprowadzeniu nowego konta lekarza na Znany Lekarz, należy odświeżyć dane integracji - zakładka https://app.aurero.com/management/integrations/docplanner/employees


Po odświeżeniu danych jest już widoczny lekarz  

Należy w edycji tego lekarza, wybrać w wyszukiwaniu personel i adres. Kliknąć Zapisz


Po wykonaniu powyższych czynności, grafik nowego lekarza na Znany Lekarz jest już widoczny.