Raporty - Raport zdarzeń medycznych

Zmodyfikowano dnia Wed, 19 Jul 2023 o 11:05 AM

Dzięki raportowi Zdarzeń medycznych sprawdzisz status zdarzenia medycznego przesłanego do platformy P1. Wizyty dla których nie zostały wysłane zdarzenia medyczne są widoczne z błędem w raporcie - w zakładce https://app.aurero.com/reports/statistics/medical-events 


Jak wygenerować taki raport? 


Wejdź w Raporty -> Statystyka -> Zdarzenia medyczne 
Otworzy się lista z wszystkich zdarzeń uszeregowanych chronologicznie. Na liście oprócz wyświetlonych danych Pacjenta, Personelu oraz daty wizyty, jest także Status wysyłki zdarzenia medycznego.Jeśli wysyłka nie powiodła się, zdarzenie medyczne otrzyma status Błąd.


Po naciśnięciu na ikonę + widoczną z prawej strony danych pacjenta, rozwinie się krótka lista z podsumowaniem błędu.PAMIĘTAJ: W prawym górnym rogu raportu znajduje się lupka i filtry, skorzystaj z nich by odnaleźć szybciej zdarzenie wpisując nazwisko pacjenta lub personelu medycznego.


Wymogi dla wizyt i danych pacjenta, aby była możliwa wysyłka zdarzeń medycznych dla wizyt komercyjnych zawarliśmy w instrukcji 


W razie wystąpienia błędu dla wysyłki zdarzenia medycznego, należy uzupełnić wszystkie dane dla wizyt i danych pacjenta wymagane, aby wysyłka zdarzenia medycznego do P1 była możliwa https://support.aurero.com/a/solutions/articles/60000757493?lang=pl 

Należy również pamiętać, że zdarzenie medyczne z wizyty zostanie wysłane po dodaniu lekarza do komórki organizacyjnej  w zakładce https://app.aurero.com/management/organizational-units  (zgodnie z informacjami zawartymi w księdze rejestrowej placówki), i następnie uzupełnieniu poradni w edycji wizyty. Po dodaniu lekarza, należy wejść w edycję wizyty i zapisać poradnię dla wizyty.


W razie jeśli zdarzenia medyczne nie zostaną wysłane, prosimy o sprawdzenie, czy zostały spełnione wszystkie wymagania dla wizyt, dla których wystąpił wystąpił błąd dla wysyłki (lista wymagań powyżej). 

Prosimy o poprawienie danych wizyt i danych pacjenta, aby zostały spełnione wszystkie wymagania do wysyłki. 


Po poprawnieniu danych, należy w zakładce  https://app.aurero.com/reports/statistics/medical-events  zaznaczyć ponowną wysyłkę zdarzeń medycznych po najechaniu na daną wizytę i kiknięcie w przycisk Ponowna wysyłka (dla wizyty, której zostały poprawione wymagania do wysyłki).


W razie wystąpienia problemu z wysyłką po poprawieniu danych, należy zwrócić się o pomoc do konsultanta wsparcia - prosimy o wiadomość na mail kontakt@aurero.com