Zarządzanie rabatami

Zmodyfikowano dnia Tue, 27 Feb 2024 o 11:44 AM

Zarządzanie rabatami to kluczowy aspekt zdrowego ekosystemu usług medycznych. Rabaty wpływają na ogólny system finansowania usług i są często decydującym czynnikiem, który wpływa na decyzje pacjentów o wyborze konkretnych usług czy dostawców. W systemie Aurero, istnieją różne typy rabatów a samo ich dodawanie jest intuicyjne i szybkie.


Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • Jakie są typy rabatów w systemie Aurero,
  • Jak dodać rabat,
  • Jak zarządzać rabatami,
  • Jak dodać rabat do rozliczenia,


TYPY RABATÓW

Istnieje kilka różnych typów rabatów, które mogą być oferowane Pacjentom. Każdy z nich ma swoje unikalne cechy, które pozwalają na ich rozróżnienie. Szczegółowy opis poszczególnych typów oraz ich charakterystyk w systemie Aurero znajduje się poniżej.


  Rabaty kwotowe

Ten typ rabatu polega na udzieleniu stałej obniżki ceny, niezależnie od ceny początkowej usługi czy produktu. Na przykład, jeśli rabat kwotowy wynosi 50 zł, pacjent płaci o tyle mniej za daną usługę, niezależnie od jej pierwotnej ceny. Ten rodzaj rabatu jest często stosowany w przypadku usług o stałych, niższych cenach.

  Rabaty procentowe
W przeciwieństwie do rabatów kwotowych, rabaty procentowe zależą od pierwotnej ceny usługi czy produktu. Polegają one na obniżeniu ceny o pewien procent. Na przykład, jeśli oferowany jest rabat w wysokości 10%, pacjent płaci o 10% mniej za usługę, niezależnie od jej początkowej ceny. Rabaty procentowe są często stosowane w przypadku droższych procedur i usług, gdzie zniżka procentowa może stanowić znaczącą kwotę.


DODAWANIE RABATU

W celu dodania rabatu należy przejść do ,,Zarządzania" a następnie zakładki ,,Rabaty".Po przejściu do karty pojawi nam się lista aktualnie ustawionych rabatów. Należy pamiętać, że przy pierwszym uruchomieniu systemu lista rabatów będzie pusta. W celu dodania nowego rabatu należy kliknąć niebieski przycisk ,,Dodaj rabat".W celu dodania rabatu należy uzupełnić wszystkie pola tekstowe oznaczone gwiazdką oraz określić typ rabatu. Istotnym elementem jest określenie kto powinien pokryć rabat udzielany Pacjentowi. W momencie gdy koszty udzielenia rabatu przypadają tylko placówce w polu tekstowym ,,Pokrycie przez personel" wpisujemy 0. Natomiast gdy koszty udzielanego rabatu przypadają np. Lekarzowi (gdy udziela on rabatu na pierwszą wizytę u niego w celu zbudowania swojej puli pacjentów) uzupełniamy pole tekstowe ,,Pokrycie przez personel" liczbą, która odzwierciedla w jakiej części to personel pokrywa koszt rabatu.ZARZĄDZANIE RABATAMI

W celu zarządzania utworzonymi rabatmi należy przejść do ,,Zarządzania" a następnie zakładki ,,Rabaty".Następnie przy rabacie, który chcemy edytować należy kliknąć ikonę ołówka (Edytuj). Kliknięcie ikony przeniesie nas do formularza tekstowego, który możemy edytować. Należy pamiętać, że w celu zatwierdzenia wprowadzonych zmian trzeba kliknąć niebieski przycisk ,,Zapisz" znajdujący się na dole ekranu.DODAWANIE RABATU DO ROZLICZENIA

Aby dodać rabat podczas rozliczania wizyty, wystarczy kliknąć ikonę czerwonego zegarka oznaczającego ,,Oczekiwanie na wpłatę pacjenta". Po kliknięciu ikony, system przeniesie nas do panelu rozliczeń w którym możemy wybrać z listy dodany przez nas wcześniej rabat.