Zarządzanie partnerami

Zmodyfikowano dnia Tue, 27 Feb 2024 o 11:43 AM

Partnerzy w kontekście działania systemu Aurero to osoby fizyczne, organizacje oraz instytucje zewnętrzne, które odgrywają kluczową rolę w finansowaniu i umożliwianiu realizacji usług medycznych dla pacjentów. Wśród typowych partnerów znajdują się bardzo różnorodne podmioty, w tym np. ubezpieczalnie takie jak PZU czy Ergo Hestia, które w ramach swoich polis zdrowotnych pokrywają koszty leczenia swoich ubezpieczonych. Innym ważnym typem partnerów są zakłady pracy, które mogą finansować dla swoich pracowników np. badania profilaktyczne, szczepienia czy usługi z zakresu medycyny pracy.


Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • Jak dodać partnerów Twojej placówki,
  • Jak zarządzać partnerami,
  • Dodawanie partnera do wizyty,


DODAWANIE PARTNERÓW

W celu dodania Partnera należy przejść do ,,Zarządzania" a następnie zakładki ,,Partnerzy".Po wejściu w zakładkę ,,Partnerzy" wyświetli się lista dodanych Partnerów wraz z ich głównymi informacjami (np. nazwa firmy, NIP, wymagane wpłaty od pacjenta, uwagi oraz status). W celu dodania nowego partnera należy kliknąć niebieski przycisk w prawym górnym rogu o nazwie ,,Dodaj partnera". Należy pamiętać, że przy pierwszym uruchomieniu modułu, lista partnerów będzie pusta.Podczas dodawania Partnera wymagane jest wypełnienie pól tekstowych oznaczonych czerwoną gwiazdką. W ramach formularza podać możemy również inne informacje dodatkowe dotyczące dodawanego Partnera. W module posiadamy także przełącznik ,,Wymaganie wpłaty od pacjenta", w momencie gdy ustawimy go na ,,wymagaj" każda wizyta partnerska pacjenta będzie standardowo płatna. Analogicznie gdy przełączymy na ,,nie wymagaj" pacjent nie będzie musiał płacić za zrealizowaną wizytę. Wszystkie wizyty, które odbyły się w ramach wizyt partnerskich będą widoczne w raporcie partnerów. W celu zatwierdzenia zmian należy kliknąć niebieski guzik ,,Zapisz" znajdujący się na dole ekranu.ZARZĄDZANIE PARTNERAMI

W celu zarządzania Partnerami należy przejść do ,,Zarządzania" a następnie zakładki ,,Partnerzy".Z wyświetlonej listy wybieramy Partnera, którym chcemy zarządzać. W tym celu klikamy w ikonę ołówka znajdującą się po prawej stronie. Po przejściu do edycji pokażą nam się opcje standardowe takie jak nazwa, NIP oraz przełącznik wpłaty pacjenta. Aby zapisać wprowadzone zmiany należy kliknąć niebieski guzik ,,Zapisz".DODAWANIE PARTNERA DO WIZYTY

Aby załączyć (wcześniej dodanego) Partnera do wizyty, należy podczas umawiania pacjenta wybrać go z rozwijanej listy ,,Partner".Po pomyślnym dodaniu Partnera przy wizycie pojawi się ikona ściskających się dłoni. Po najechaniu na nią wyświetli się dymek wskazujący wybranego do wizyty Partnera. W zależności od ustawień w panelu Partnera w rubryce ,,Płatność" pojawi nam się ikona odzwierciedlająca wymagalność opłaty. 

  • Ikona X - oznacza, że płatność nie jest wymagana a więc pacjent nie płaci za wizytę.
  • Ikona czerwonego zegara - oznacza, że płatność jest wymagana i pacjent musi ją uiścić. Po prawidłowym rozliczeniu wizyty ikona czerwonego zegara zamieni się w zielony banknot.