Aurero umożliwia sprawdzanie statusu ubezpieczenia pacjentów. W tym poradniku dowiesz się, jak poprawnie skonfigurować integrację z platformą eWUŚ oraz w jaki sposób z niej korzystać.

 

Organizacja NFZ - Ustawienia eWUŚ 

 

Menu -> Zarządzanie -> Organizacja NFZ -> eWUŚ -> Ustawienia eWUŚ 

 

  1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie (ikonę koła zębatego widoczną w lewym dolnym rogu systemu), a następnie w sekcji Organizacja NFZ kliknij eWUŚ.  2. W nowym widoku wejdź do zakładki Ustawienia eWUŚ. W tej sekcji należy wybrać oddział NFZ oraz wpisać te same dane, które są używane do logowania na stronie eWUŚ. Istnieje możliwość zmiany statusu integracji z platformą eWUŚ. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Zapisz - ustawienia zostaną zachowane w systemie. Oprogramowanie będzie automatycznie sprawdzać ubezpieczenie wszystkich pacjentów posiadających numer PESEL.Organizacja NFZ - Archiwum

 

Menu -> Zarządzanie -> Organizacja NFZ -> eWUŚ -> Archiwum

 

  1. Samo kliknięcie w sekcję eWUŚ w zakładce Zarządzanie -> Organizacja NFZ daje dostęp do listy weryfikacji ubezpieczenia (chronologicznie od najnowszych) zrobionych zarówno automatycznie przez system, jak i na żądanie pracownika przychodni. Lista widoczna w sekcji Archiwum zawiera imię i nazwisko oraz PESEL sprawdzanego pacjenta, status ubezpieczenia na dany dzień, kod operacji, a także datę sprawdzenia.  2. Możliwe jest również filtrowanie listy celem znalezienia np. konkretnego pacjenta lub sprawdzenia ilości braków ubezpieczeń. Klikając w symbol lupy mamy możliwość wyszukania po wpisaniu np. fragmentu nazwiska lub numeru PESEL. Natomiast po wybraniu ikony filtrów możemy posegregować listę po statusie ubezpieczenia (ubezpieczony lub nieubezpieczony), po dacie sprawdzania oraz wyborze konkretnego pacjenta z bazy placówki. Filtr dodatkowy typ pozwala wyświetlić osoby, które znajdują się na kwarantannie lub izolacji.

 

 

Organizacja NFZ - Oświadczenia

 

Menu -> Zarządzanie -> Organizacja NFZ -> eWUŚ -> Oświadczenia

 

  1. W zakładce Oświadczenia mamy możliwość zbiorczego przeglądania oświadczeń pacjentów, którzy według eWUŚ nie byli ubezpieczeni w dniu wizyty.  2. W celu dodania oświadczenia o ubezpieczeniu przejdź do zakładki Terminarz. W umówionych wizytach wyszukaj konkretną rezerwację, a następnie kliknij w status eWUŚ (np. nieubezpieczony). Pojawi się nowe okno, w którym należy wybrać podstawę prawną oświadczenia oraz zapisać zmiany w systemie.
Zapoznaj się z poradnikiem wideo, który przedstawia powyżej opisane zagadnienia.