A2 - Organizacja NFZ - eWUŚ

Zmodyfikowano dnia Tue, 18 Jun 2024 o 01:06 PM

Aurero umożliwia sprawdzanie statusu ubezpieczenia pacjentów. W tym poradniku dowiesz się, jak poprawnie skonfigurować integrację z platformą eWUŚ oraz w jaki sposób z niej korzystać.

 

ORGANIZACJA NFZ - USTAWIENIA eWUŚ 


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie (ikonę koła zębatego widoczną w lewym dolnym rogu systemu), a następnie w sekcji Usługi publiczne kliknij Ustawienia eWUŚŚcieżka: Menu -> Zarządzanie -> Usługi publiczne -> Ustawienia eWUŚ  
 

W nowym widoku wejdź do zakładki Ustawienia eWUŚ. Należy wybtać z listy rozwijanej oddział NFZ i wpisac te same dane, których używane są do logowania na stronie eWUŚ. Do uzupełnienia jest oddział NFZ, typ konta, kod świadczeniobiorcy a także login i hasło. Istnieje możliwość zmiany statusu integracji z platformą eWUŚ. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Zapisz - ustawienia zostaną zachowane w systemie. Oprogramowanie będzie automatycznie sprawdzać ubezpieczenie wszystkich pacjentów posiadających numer PESEL. Należy zaznaczyć Korzystaj z ogólnego konta EWUŚ dla ośrodka

UWAGA: Proszę pamietać że przy zapisie ustawień eWUŚ w Aurero 2 https://app.aurero.com/management/nfz-settings/ewus/ewus-settings należy włączyć obie opcje suwakami - niebieskie suwaki na poniższym widoku.


Jeśli nie mogą Państwo zapisać ustawień eWUŚ:

1. należy sprawdzić, że mogą Państwo na platformie ewus https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/ zalogować się danymi - login i hasło, które byly zatwierdzane w ustawieniach ewuś w Aurero.

2. Prosimy ponownie o sprawdzenie, czy dane login i hasło wprowadzone w ustawieniach eWUŚ dla placówki są używane tylko w Aurero.
Aby sprawdzały się poprawnie  statusy ubezpieczonych pacjentów w Aurero, dane które używane są do logowania w ustawieniach eWUŚ powinny być używane tylko w Aurero, dla placówki, w której są wprowadzone - ten sam login i hasło nie mogą być używane nigdzie indziej, tj w innym oddziale, w innym systemie. 

Uwaga: Przy zapisie ustawień EWUŚ dla ośrodka w zakładce https://app.aurero.com/management/nfz-settings/ewus/ewus-settings  prosimy koniecznie włączyć suwak dla opcji Korzystaj z ogólnego konta EWUŚ dla ośrodkaJeśli login i hasło wprowadzane w ustawieniach są na osobę personelu - nie jako świadczeniodawca, należy w ustawieniach eWUŚ - Typ konta należy zaznaczyć opcję Lekarz.
ORGANIZACJA NFZ - ARCHIWUM

 

Menu -> Zarządzanie -> Usługi publiczne -> Ustawienia eWUŚ -> Archiwum

 

Samo kliknięcie w sekcję eWUŚ w zakładce Zarządzanie -> Usługi publiczne ->  Ustawienia eWUŚ -> daje dostęp do listy weryfikacji ubezpieczenia (chronologicznie od najnowszych) zrobionych zarówno automatycznie przez system, jak i na żądanie pracownika przychodni. Lista widoczna w sekcji Archiwum zawiera imię i nazwisko oraz PESEL sprawdzanego pacjenta, status ubezpieczenia na dany dzień, kod operacji, a także datę sprawdzenia.Możliwe jest również filtrowanie listy celem znalezienia np. konkretnego pacjenta lub sprawdzenia ilości braków ubezpieczeń. Klikając w symbol lupy mamy możliwość wyszukania po wpisaniu np. fragmentu nazwiska lub numeru PESEL. Natomiast po wybraniu ikony filtrów możemy posegregować listę po statusie ubezpieczenia (ubezpieczony lub nieubezpieczony), po dacie sprawdzania oraz wyborze konkretnego pacjenta z bazy placówki. Filtr dodatkowy typ pozwala wyświetlić osoby, które znajdują się na kwarantannie lub izolacji.

 

 

ORGANIZACJA NFZ - OŚWIADCZENIA 

 

Menu -> Zarządzanie -> Usługi publiczne -> Ustawienia eWUŚ -> Oświadczenia

 

W zakładce Oświadczenia mamy możliwość zbiorczego przeglądania oświadczeń pacjentów, którzy według eWUŚ nie byli ubezpieczeni w dniu wizyty.W celu dodania oświadczenia o ubezpieczeniu przejdź do zakładki Terminarz. W umówionych wizytach wyszukaj konkretną rezerwację, a następnie kliknij w status eWUŚ (np. nieubezpieczony). Pojawi się nowe okno, w którym należy wybrać podstawę prawną oświadczenia oraz zapisać zmiany w systemie.

UWAGA - w przypadku skierowań na hospitalizację::

Nasz system działa tak, że w dniu przyjęcia do szpitala pacjent musi mieć sprawdzony status ubezpieczonego przez ewuś, w przypadku skierowań refundowanych (np. do szpitalnictwa) powinien mieć też sprawdzonego ewusia w dniu wizyty (wystawienia skierowania). Jeśli nie było sprawdzenia statusu ubezpieczonego przez ewuś - pacjent podpisuje oświadczenie o ubezpieczeniu.


Login i hasło użyte w ustawieniach EWUŚ mogą być używane tylko w jednym miejscu w systemie i w jednym systemie, inaczej dochodzi do zablokowania konta.


W przypadku jeśli zauważą Państwo, że statusy ewuś nie sprawdzają się proszę wejść w zakładkę ustawień ewuś  https://app.aurero.com/management/nfz-settings/ewus/ewus-settings i proszę zapisać ustawienia (podając hasło)

Aby ewuś zaczęły się ponownie sprawdzać proszę wykonać powyższą czynność tj w przypadku wystąpienia poniższego komunikatu:

Proszę o sprawdzenie czy mogą się zalogować danymi do logowania na stronie internetowej ewuś (adres na górze strony)

Proszę o sprawdzenie czy mogą się Państwo zalogować danymi do logowania na stronie internetowej ewuś. Jeśli nie mogą się Państwo zalogować na platformie ewuś, prośba o upewnienie się że wpisywane prawidłowe dane do logowania. Jeśli w dalszym ciągu nie można się zalogować trzeba zaczekać i spróbować ponownie za jakiś czas, aż usługa ewuś zacznie działać po stronie nfz. Jeśli będzie możliwe zalogowanie na platformie ewuś, zatwierdzić dane do logowania w ustawieniach ewuś po wejściu w Zarządzanie -> Ustawienia eWUŚ. Po zatwierdzeniu ustawień statusy ubezpieczonych już są sprawdzane przez eWUŚ.

Konto ewuś nie powinno być używane nigdzie indziej, niż na danym oddziale - kolejny oddział powinien korzystać z innego konta ewuś - inaczej dochodzi do zablokowania konta w systemie Aurero 2.

Jeśli zauważą Państwo, że nie sprawdzają się statusy ubezpieczonych pacjentów na ośrodku, należy wejść w zakładkę https://app.aurero.com/management/nfz-settings/ewus/ewus-settings?globalFilter= i prosimy koniecznie włączyć suwak dla opcji Korzystaj z ogólnego konta EWUŚ dla ośrodka, wypełnić hasło i kliknąć Zapisz.


Uwaga: System. działa tak, że zmienia hasło, gdy eWuś zwróci informację, że należy zmieniać hasło. Są to 3 dni przed wygaśnięciem.  Jeśli pracują Państwo na kilku programach, prosimy o skorzystanie z sugestii, żeby zmieniać hasło wcześniej, zanim pojawia się ostrzeżenie o wygaśnięciu hasła. To pozwoli na niezmienianie hasła przez Aurero. 
Zapoznaj się z poradnikiem wideo, który przedstawia powyżej opisane zagadnienia.