Z tego poradnika dowiesz, w jaki sposób umawiać wizyty w Aurero i gdzie są widoczne utworzone rezerwacje. 


Oprogramowanie umożliwia dodanie nowej rezerwacji na 6 sposobów: 

 1. Menu -> Pulpit główny -> Nowa rezerwacja (Szybkie akcje) 

 2. Menu -> Terminarz -> Umów wizytę (Szybkie akcje) 

 3. Menu -> Terminarz -> Najbliższe terminy (Szybkie akcje)

 4. Menu -> Terminarz -> Wolne terminy -> Wybierz termin do rezerwacji

 5. Menu -> Terminarz -> Kalendarz -> Wybierz termin do rezerwacji 

 6. Menu -> Pacjenci -> Kartoteka pacjenta -> Dane pacjenta -> Umów wizytę (Szybkie akcje)

Zanim zaczniesz dodawać wizyty pamiętaj, że w pierwszej kolejności trzeba utworzyć harmonogram pracy personelu medycznego. Warto mieć dodanych pacjentów wraz z uzupełnionymi danymi podstawowymi. Istnieje również możliwość dodania pacjenta do systemu podczas umawiania wizyty. 


ŚCIEŻKA 1

Menu -> Pulpit główny -> Nowa rezerwacja (Szybkie akcje)


 1. Po zalogowaniu się do Aurero zostanie wyświetlony Pulpit główny. Skorzystaj z możliwości jakie oferują Szybkie akcje i kliknij przycisk Nowa rezerwacja 2. Zostaniesz przeniesiony do Terminarza, w którym wyświetli się okno z nagłówkiem Nowa rezerwacja. W pierwszej kolejności kliknij Wybierz termin. Wyświetli się Lista wolnych terminów. Po prawej stronie ekranu dostępne jest pole Wybierz personel. Dzięki niemu zdecydowanie szybciej wyszukasz osobę, do której chcesz umówić pacjenta na wizytę. Następnie najedź kursorem na konkretny termin i kliknij przycisk Wybierz do rezerwacji

 3. Możesz również skorzystać z opcji umówienia wizyty Poza kolejnością (pomiń termin). Taka wizyta również będzie widoczna w Terminarzu i kartotece pacjenta oraz zostanie uwzględniona w raportach wizyt. 

 4. Wracając do formularza umówienia wizyty, w kolejnym kroku Wyszukaj pacjenta. Następnie określ Typ wizyty (np. Prywatna lub NFZ) oraz Rodzaj wizyty (w zależności od ustawionych w harmonogramie pracy może to być wizyta StacjonarnaDomowaRecepturowaTelekonsultacjaWideokonsultacjaKonsultacja czat). Masz możliwość edycji danych w rubrykach Godzina wizyty i Czas trwania wizyty, o ile nie wykraczają one poza harmonogram pracy lekarza. Dodatkowo istnieje opcja Wybrania partnera oraz Komórki organizacyjnej w ramach, której będzie realizowana wizyta. W polu o nazwie Uwagi możesz wpisać dodatkowe informacje. Po uzupełnieniu niezbędnych danych kliknij Zapisz


 5. Wizyta została dodana do Aurero. System przekieruje widok do zakładki Terminarz -> Wizyty. Rezerwacja jest widoczna w rubryce Pacjenci zapisani na wizytę
ŚCIEŻKA 2 

Menu -> Terminarz -> Umów wizytę (Szybkie akcje)


 1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Terminarz, a następnie w sekcji Szybkie akcje kliknij Umów wizytę 2. W formularzu Nowa rezerwacja wypełnij wymagane pola (szczegółowo opisane w ŚCIEŻCE 1) i wybierz przycisk Zapisz. Rubryki Partner oraz Uwagi są opcjonalne
ŚCIEŻKA 3 

Menu -> Terminarz -> Najbliższe terminy (Szybkie akcje)


 1. W widoku Terminarza skieruj kursor myszy do sekcji Szybkie akcji i naciśnij Najbliższe terminy 2. W pierwszej kolejności Wybierz specjalizację lub Personel. Następnie określ Typ wizyty i Rodzaj wizytyOkreśl datę, od której system pokaże wolne terminy i naciśnij Wyszukaj 3. Z dostępnych wyników wyszukiwania wskaż preferowany termin, najedź kursorem myszy na znak plusa (+) i Dodaj nową rezerwację 4. W formularzu Nowa rezerwacja wypełnij wymagane pola (szczegółowo opisane w ŚCIEŻCE 1) i Zapisz wizytę w systemie. 
ŚCIEŻKA 4 

Menu -> Terminarz -> Wolne terminy -> Wybierz termin do rezerwacji


 1. W widoku zakładki Terminarz kliknij przycisk Wolne terminy. W sekcji Lista wolnych terminów przejdź do konkretnego terminu i skorzystaj z opcji Wybierz do rezerwacji 2. Następnie uzupełnij niezbędne rubryki w formularzu Nowa rezerwacja (szczegółowy opis znajduje się w ŚCIEŻCE 1). 
ŚCIEŻKA 5

Menu -> Terminarz -> Kalendarz -> Wybierz termin do rezerwacji


 1. W zakładce Terminarz przejdź do widoku Kalendarza, a następnie wybierz wolny termin z listy 2. Wypełnij formularz dotyczący Nowej rezerwacji (szczegółowy opis znajduje się w ŚCIEŻCE 1) i kliknij Zapisz
ŚCIEŻKA 6

Menu -> Pacjenci -> Kartoteka pacjenta -> Dane pacjenta -> Umów wizytę (Szybkie akcje)


 1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Pacjenci. Skieruj kursor myszy na konkretnego pacjenta z listy i kliknij w ikonę plusa (+). Następnie przejdź do Kartoteki pacjenta i skorzystaj z opcji Umów wizytę (Szybkie akcje)