Jak usunąć wizytę przeprowadzoną na niepoprawne dane pacjenta?

Zmodyfikowano dnia Tue, 29 Aug 2023 o 01:31 PM


Informujemy jak należy postąpić w sytuacji, kiedy przeprowadzona została wizyta przez lekarza na niepoprawne dane pacjenta: 


1. Mają Państwo możliwość usunięcia wizyty, po wejściu w zakładkę Terminarz. W celu usunięcia wizyty należy po najechaniu na wizytę wybrać opcję Usuń - oznaczoną ikoną kosz (z prawej strony na pasku wizyty). Dodatkowo informujemy, że nie mamy możliwości przeniesienia karty wizyty z jednego pacjenta na drugiego pacjenta. 


2. Jeśli w systemie jest dwóch pacjentów z poprawnymi danymi (tj numer pesel) i zdublowany pacjent. Została przeprowadzona wizyta na zdublowanego pacjenta. Mają Państwo możliwość usunięcia wizyty (punkt 1). Następnie należy umówić wizytę na właściwego pacjenta i przeprowadzić wizytę przez lekarza na właściwego pacjenta 


3. Jeśli w systemie jest dwóch pacjentów - jeden pacjent ma poprawny pesel -  Istnieje w systemie inny pacjent, który ma wprowadzone poprawny pesel. Została przeprowadzona wizyta przez lekarza na zdublowanego pacjenta, który ma ma wprowadzone niepoprawne dane tj numer pesel - jest to zdublowany pacjent i istnieje już w systemie pacjent o poprawnych danych - został utworzony pacjent, u którego zostały wprowadzone niepoprawne dane tj niepoprawny pesel. W takiej sytuacji należy scalić tych pacjentów - zdublowanego pacjenta i pacjenta o poprawnych danych. Udostępniamy instrukcję https://support.aurero.com/a/solutions/articles/60000803842?lang=pl  


FAQ


Czy jest możliwość przeniesienia karty wizyty z jednego pacjenta na drugiego?


Nasz dział poinformował nas, że z uwagi na ryzyko utraty integralnosci procesu oraz danych, nie jest możliwe przeniesienie wizyty.

Prosimy, aby utworzyli Państwo nową wizytę i przeprowadzić wizytę u właściwego pacjenta. Prosimy obecną wizytę wyedytować i usunąć treści wpisując w uwagach, że wizyta została wprowadzona omyłkowo.