Umawianie wizyty

Zmodyfikowano dnia Mon, 15 Apr 2024 o 03:11 PM

Z tego poradnika dowiesz, w jaki sposób umawiać wizyty w Aurero i gdzie są widoczne utworzone rezerwacje. 


Oprogramowanie umożliwia dodanie nowej rezerwacji na 6 sposobów: 

  1. Menu -> Pulpit główny -> Nowa rezerwacja (Szybkie akcje) 

  2. Menu -> Terminarz -> Umów wizytę (Szybkie akcje) 

  3. Menu -> Terminarz -> Najbliższe terminy (Szybkie akcje)

  4. Menu -> Terminarz -> Wolne terminy -> Wybierz termin do rezerwacji

  5. Menu -> Terminarz -> Kalendarz -> Wybierz termin do rezerwacji 

  6. Menu -> Pacjenci -> Kartoteka pacjenta -> Dane pacjenta -> Umów wizytę (Szybkie akcje)

Zanim zaczniesz dodawać wizyty pamiętaj, że w pierwszej kolejności trzeba utworzyć harmonogram pracy personelu medycznego. Warto mieć dodanych pacjentów wraz z uzupełnionymi danymi podstawowymi. Istnieje również możliwość dodania pacjenta do systemu podczas umawiania wizyty. 


ŚCIEŻKA 1


Menu -> Pulpit główny -> Nowa rezerwacja (Szybkie akcje)


1. Po zalogowaniu się do Aurero zostanie wyświetlony Pulpit główny. Skorzystaj z możliwości jakie oferują Szybkie akcje i kliknij przycisk Nowa rezerwacja.2. Zostaniesz przeniesiony do Terminarza, w którym wyświetli się okno z nagłówkiem Nowa rezerwacja. W pierwszej kolejności kliknij Wybierz termin. Wyświetli się Lista wolnych terminów. Po prawej stronie ekranu dostępne jest pole Wybierz personel. Dzięki niemu zdecydowanie szybciej wyszukasz osobę, do której chcesz umówić pacjenta na wizytę. Następnie najedź kursorem na konkretny termin i kliknij przycisk Wybierz do rezerwacji.

3. Możesz również skorzystać z opcji umówienia wizyty Poza kolejnością (pomiń termin). Taka wizyta również będzie widoczna w Terminarzu i kartotece pacjenta oraz zostanie uwzględniona w raportach wizyt.

Wracając do formularza umówienia wizyty, w kolejnym kroku Wyszukaj pacjenta. Następnie określ Typ wizyty (np. Prywatna lub NFZ) oraz Rodzaj wizyty (w zależności od ustawionych w harmonogramie pracy może to być wizyta StacjonarnaDomowaRecepturowaTelekonsultacjaWideokonsultacjaKonsultacja czat). Masz możliwość edycji danych w rubrykach Godzina wizyty i Czas trwania wizyty, o ile nie wykraczają one poza harmonogram pracy lekarza. Dodatkowo istnieje opcja Wybrania partnera oraz Komórki organizacyjnej w ramach, której będzie realizowana wizyta. W polu o nazwie Uwagi możesz wpisać dodatkowe informacje. Po uzupełnieniu niezbędnych danych kliknij Zapisz.

 Uwaga:
Należy zwrócić uwagę, aby wziyta, na której lekarz potrzebuje wystawić skierowanie, ma przed wizytą lekarską zapisaną w edycji wizyty poradnię w ramach której przyjmuje dany lekarz (jeśli poradnia nie wyświetla się w edycji - wtedy należy sprawdzić czy dany lekarz jest przypisany w edycji danej komórki organizacyjnej. Skierowanie można wystawić, jeśli dane poradni zapisywanej w edycji wizyty (wprowadzonej do zakładki zarządzanie -> komórki organizacyjne) pokrywają się z kodem rejestrowym VII na jaki jest zarejestrowana dana poradnia w księdze rejestrowej / RPWDL Państwa placówki. 
Przy rezerwacjach ze Znany Lekarz / Lekarz Center / Portal Pacjenta po wejściu w edycję wizyty poradnia automatycznie się podstawia w systemie, ale nie oznacza to, że została przypisana. Należy w edycji wizyty  klinąć przycisk Zapisz po postawieniu poradni.

Powracamy do procesu umawiania wizyty. Jesteśmy na etapie, kiedy wizyta została dodana do Aurero. System przekieruje widok do zakładki Terminarz -> Wizyty. Rezerwacja jest widoczna w rubryce Pacjenci zapisani na wizytę.
ŚCIEŻKA 2 


Menu -> Terminarz -> Umów wizytę (Szybkie akcje)


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Terminarz, a następnie w sekcji Szybkie akcje kliknij Umów wizytę.W formularzu Nowa rezerwacja wypełnij wymagane pola (szczegółowo opisane w ŚCIEŻCE 1) i wybierz przycisk Zapisz. Rubryki Partner oraz Uwagi są opcjonalne.
ŚCIEŻKA 3 


Menu -> Terminarz -> Najbliższe terminy (Szybkie akcje)


W widoku Terminarza skieruj kursor myszy do sekcji Szybkie akcji i naciśnij Najbliższe terminy.W pierwszej kolejności Wybierz specjalizację lub Personel. Następnie określ Typ wizyty i Rodzaj wizytyOkreśl datę, od której system pokaże wolne terminy i naciśnij Wyszukaj.Z dostępnych wyników wyszukiwania wskaż preferowany termin, najedź kursorem myszy na znak plusa (+) i Dodaj nową rezerwację.W formularzu Nowa rezerwacja wypełnij wymagane pola (szczegółowo opisane w ŚCIEŻCE 1) i Zapisz wizytę w systemie.
ŚCIEŻKA 4 


Menu -> Terminarz -> Wolne terminy -> Wybierz termin do rezerwacji


W widoku zakładki Terminarz kliknij przycisk Wolne terminy. W sekcji Lista wolnych terminów przejdź do konkretnego terminu i skorzystaj z opcji Wybierz do rezerwacji.Następnie uzupełnij niezbędne rubryki w formularzu Nowa rezerwacja (szczegółowy opis znajduje się w ŚCIEŻCE 1).ŚCIEŻKA 5


Menu -> Terminarz -> Kalendarz -> Wybierz termin do rezerwacji


W zakładce Terminarz przejdź do widoku Kalendarza, a następnie wybierz wolny termin z listy.Wypełnij formularz dotyczący Nowej rezerwacji (szczegółowy opis znajduje się w ŚCIEŻCE 1) i kliknij Zapisz.
ŚCIEŻKA 6


Menu -> Pacjenci -> Kartoteka pacjenta -> Dane pacjenta -> Umów wizytę (Szybkie akcje)


  1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Pacjenci. Skieruj kursor myszy na konkretnego pacjenta z listy i kliknij w ikonę plusa (+). Następnie przejdź do Kartoteki pacjenta i skorzystaj z opcji Umów wizytę (Szybkie akcje).


Jeśli do Pacjenta na jego karcie w zakładce Informacje dodatkowe wpisane są Uwagi, podstawią się one automatycznie w trakcie umawiania wizyty: 


Zaciągnięte uwagi można edytować, dzięki temu zawsze na bieżąco można aktualizować informacje o pacjencie bez konieczności przeszukiwania wcześniejszych terminów i wizyt pacjentaWYSZUKIWANIE W TERMINARZU


W ramach pola Wyszukaj w Terminarzu możesz wpisać dane pacjenta (imię, nazwisko, pesel, nr telefonu) ale również słowo kluczowe z sekcji Uwagi, po którym wyszukane zostaną terminy odpowiadające kryteriom poszukiwań. Pole Terminarza jest dość ograniczone i zawiera sporo ważnych informacji, jedną z nich są Uwagi. W domyśle są one schowane i widać tylko ich pierwszą część, całość zobaczysz w chmurcem, która pojawi się kiedy najedziesz kursorem myszy na ich treść:
SZYBKI PODGLĄD CZASU TRWANIA WIZYTY 


Jeśli chcesz zobaczyć o której kończy się umówiona w terminarzu wizyta, najedź kursorem na godzinę rozpoczęcia wizyty a pojawi się chmurka z godziną zakończenia oraz czasem trwania wizyty.
WSKAZÓWKA: Jeśli dzień przed wizytą rejestracja medyczna potwierdza telefonicznie wizyty pacjentów może zmienić ręcznie status wizyty z “OCZEKUJE NA PACJENTA” na “POTWIERDZONO” FAQ


WAŻNE: Nie wolno zmienić pacjenta na innego pacjenta na umówionej wizycie (w zakładce Terminarz / edycja pacjenta). W takim przypadku, należy umówić od nowa wizytę. Dane wprowadzonego już do systemu pacjenta należy edytować wchodząc w zakładkę Pacjenci. Aktualizację danych pacjenta należy wykonywać z poziomu zakładki Pacjenci. Nie należy aktualizować danych pacjenta z poziomu zakładki Terminarz 


Dla rezerwacji ze Znany Lekarz poradnia zostaje zapisana, jeśli w systemie lekarz jest przypisany wyłącznie do jednej komórki organizacyjnej / poradni. Jeśli chcą Państwo tak zrobić, proszę o wskazanie asysentowi wsparcia Aurero, do której poradni powinien być przypisany lekarz lub samodzielnie prosimy wprowadzić zmiany w systemie w zakładce https://app.aurero.com/management/organizational-units


Czy jest możliwość przeniesienia karty wizyty z jednego pacjenta na drugiego?


Nasz dział poinformował nas, że z uwagi na ryzyko utraty integralnosci procesu oraz danych, nie jest możliwe przeniesienie wizyty.

Prosimy, aby utworzyli Państwo nową wizytę i przeprowadzić wizytę u właściwego pacjenta. Prosimy obecną wizytę wyedytować i usunąć treści wpisując w uwagach, że wizyta została wprowadzona omyłkowo.