Kartoteka pacjenta

Zmodyfikowano dnia Thu, 28 Mar 2024 o 06:05 PM

Kartoteka pacjenta zawiera podstawowe informacje na temat danych pacjenta, jego dokumentacji oraz wizyt.

Z tego poradnika dowiesz się: jak dostać się do widoku kartoteki pacjenta, jakie dane są widoczne w kartotece pacjenta, jak przejść do widoku wybranej wizyty pacjenta, jak umawiać wizyty z poziomu kartoteki.


Jak dostać się do widoku kartoteki pacjenta?


Istnieją trzy sposoby, żeby dostać się do widoku kartoteki.I. Przez widok listy pacjentów:

Menu -> Pacjenci -> wybrany pacjent -> Kartoteka

Z menu po lewej kliknij w ikonę Pacjenci.


Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Wybierz pacjenta z listy i kliknij na wiersz zawierający jego dane.


Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Z listy, która pokazała się pod wierszem przedstawiającym dane pacjenta, kliknij
w przycisk Kartoteka pacjenta.


Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Pojawił się widok Kartoteki pacjenta.


 

 


II. Przez listę pacjentów w module badań klinicznych:

Menu -> Badania Kliniczne -> Lista pacjentów -> wybrany pacjent -> Kartoteka

Z menu bocznego wybierz ikonę Badań klinicznych.

Na widoku listy badań klinicznych wybierz zakładkę Lista pacjentów.


Pojawił się widok listy pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych.

Z listy pacjentów wybierz pacjenta i kliknij na wiersz zawierający jego dane.

Na liście wyświetlonej pod wierszem z danymi pacjenta kliknij w przycisk Kartoteka pacjenta.


Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Pojawił się widok Kartoteki pacjenta.


Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 

III. Przez listę pacjentów w konkretnym badaniu klinicznym:

Menu -> Badania kliniczne -> Lista badań -> wybrane badanie -> pulpit badania -> Lista pacjentów -> wybrany pacjent -> Kartoteka

Z menu po lewej kliknij w ikonę Badania kliniczne.

Odnajdź na liście wybrane badanie i na nie najedź. Kliknij w ikonę przeglądarki znajdującą się przy prawej krawędzi wiersza.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Zjedź na dół pulpitu badania do domyślnie zaznaczonej zakładki Pacjenci zawierającą listę pacjentów.


Wybierz pacjenta z listy i kliknij w wiersz zawierający jego dane.


Z listy, która pokazała się pod wierszem z danymi pacjenta kliknij w przycisk Kartoteka pacjenta.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie


Pojawił się widok Kartoteki pacjenta.Jakie dane są widoczne w kartotece pacjenta?


Kartoteka pacjenta składa się z:

 • sekcji informacyjnej, z podsumowaniem danych osobowych i podstawowych pacjenta (po lewej),
 • sekcji Szybkie akcje,
 • sekcji z zakładkami Dokumentacja medyczna, Wizyty, Dane pacjenta, Upoważnienia.

Uwaga! Widoczna może być również zakładka z nazwą i datą ostatnio wybranej wizyty.

Kartoteka pacjenta -> Sekcja informacyjna.

Znajdują się tutaj informacje o pacjencie: imię i nazwisko, PESEL, Dane podstawowe (Nazwa badania, Numer randomizacyjny, Numer screeningowy, Status w badaniu klinicznym, Zgody, Lekarz prowadzący, Główny koordynator), Dane osobowe (Telefon, E - mail, Adres) oraz
pole - Notatka.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Uwaga! W sekcji z danymi powiązanymi z badaniem klinicznym możesz wybrać z listy rozwijanej badanie, dla którego będą prezentowane dane.


 

Kartoteka pacjenta -> Szybkie akcje.

W sekcji tej znajdują się przyciski: Umów wizytę, Drukuj historie choroby oraz Drukuj kopertę. Przycisk Umów wizytę służy do umawiania wizyty dla pacjenta, którego kartotekę aktualnie przeglądamy. Przyciski Drukuj historię choroby oraz Drukuj kopertę są obecnie nieaktywne.


Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 

Kartoteka pacjenta -> Dokumentacja medyczna.

Dokumentacja medyczna – znajdują się tutaj informacje na temat przypisanych do pacjenta: skierowań, zaświadczeń, dokumentów, rozpoznań, badanych leków, zdarzeń niepożądanych oraz leków towarzyszących. 

Aby przeglądać wybraną przez Ciebie kategorie kliknij w nią na liście.


Każdą z wyżej wymienionych kategorii można przeglądać używając filtrów. Przykład takich filtrów to np. Badanie kliniczne oraz wizyta. Aby zastosować filtry kliknij w ikonę suwaków.


Jako przykład dokumentów które mogą być przeglądane zamieszczony został zrzut ekranu pokazujący dodane Rozpoznania przypisane do konkretnego pacjenta.

Więcej informacji o dokumentacji medycznej znajdziesz w poradniku Dodawanie dokumentów badania. 

 

 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wewnątrz

Opis wygenerowany automatycznie

Kartoteka pacjenta -> Wizyty.

Wizyty  widok przedstawia listę wizyt przypisanych do danego pacjenta. Widoczne są tutaj wizyty należące do jednej z poniższych kategorii:

 • Wizyty do umówienia: czyli takie które wynikają z uczestniczenia pacjenta
   w badaniu klinicznym. Wizyty takie nie zostały jeszcze umówione za pomocą terminarza.
 • Wizyty zaplanowane: czyli takie które zostały umówione za pomocą terminarza
   i mają termin realizacji ustawiony w przyszłości.
 • Wizyty dzisiejsze: czyli wizyty umówione na dzisiaj. Mogą to być wizyty prywatne lub należące do badań klinicznych.
 • Wizyty przeszłe: wszystkie wizyty których termin realizacji miał miejsce
   w przeszłości. Widoczne są tutaj wizyty umówione za pomocą terminarza na datę przeszłą.

Obraz zawierający stół

Opis wygenerowany automatycznie

 

Informacje o wizytach wyświetlane są w następujących kolumnach:

SUGEROWANY TERMIN: data sugerowanego terminu wizyty wynikająca z konfiguracji szablonu wizyty podczas ustalania protokołu badania,

NAZWA BADANIA: nazwa badania, do którego przypisana jest wizyta.

RAMIĘ BADANIA: ramię badania, do którego należy dana wizyta,

NAZWA WIZYTY: nazwa wizyty skonfigurowana w protokole badania,

PERSONEL: osoba przeprowadzająca daną wizytę,

STATUS: zawierająca informacje o aktualnym statusie wizyty.

W przypadku wizyt do umówienia status ustawiony jest na Wizyta nieumówiona.

Kiedy mamy do czynienia z wizytami umówionymi status to Wizyta umówiona.

Wizyty dzisiejsze przyjmują w kolumnie status jedną z wartości: Oczekuje na Pacjenta, Nieobecny, Oczekuje na wizytę, Oczekuje na płatność, Zakończona.

W przypadku wizyt przeszłych, status przyjmuje jedną z wartości: Wizyta uzupełniona, Wizyta nieuzupełniona, Wizyta nieodbyta.

Wizyta uzupełniona – status jest ustawiony, kiedy wizyta jest zakończona.
Wizyta nieodbyta – status jest ustawiony, kiedy wizyta nie odbyła się oraz nie została rozpoczęta.
Wizyta nieuzupełniona – wizyta, która została rozpoczęta, ale nie została zakończona.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wewnątrz, szafka

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

 

Wizyta [nazwa wizyt] [data] – widok przedstawiający ostatnio wybraną wizytę.

Więcej informacji o podglądzie wizyty znajdziesz w poradnikach: Przeprowadzanie wizyty w badaniu klinicznym oraz Edycja EDM oraz audit trial. 


Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Dane Pacjenta – widok zawierający informacje o pacjencie:


Dane osobowe: Imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, PESEL oraz dokument tożsamości.


Dane adresowe oraz Dane korespondencyjne: Ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy.

Uwaga! Dane te można zmienić na ekranie edycji danych pacjenta.
Jak przejść do widoku wybranej wizyty pacjenta?


System umożliwia podgląd wizyt w elektronicznej dokumentacji medycznej.

Uwaga! Aby możliwe było przejście do podglądu danej wizyty, wizyta ta musi być
 o terminie przeszłym, dzisiejszym lub umówionym. 

Na ekranie podglądu wizyty widoczne są takie dane jak: data i nazwa wizyty oraz informacje wypełnione podczas przeprowadzania wizyty.

Więcej informacji na temat wizyt możesz znaleźć w poradnikach: Przeprowadzanie wizyty
 w badaniach klinicznych
oraz Edycja EDM oraz audit trial.


 Aby dostać się do podglądu wizyty należy wybrać:

Kartoteka pacjenta -> Wizyty -> wybrana wizyta przeszła, dzisiejsza lub umówiona -> EDM

Z poziomu kartoteki pacjenta kliknij w zakładkę Wizyty.

Rozwiń wybraną sekcję: Wizyty przeszłe, Wizyty dzisiejsze lub Wizyty zaplanowane.

Wybierz jedną z dostępnych wizyt i ustaw kursor myszy na wierszu zawierającym jej dane. Kliknij na ikonę EDM znajdującą się przy prawej krawędzi wiersza.


Obraz zawierający stół

Opis wygenerowany automatycznie


 

Zostałeś przeniesiony na ekran podglądu wizyty.Jak umawiać wizyty z poziomu kartoteki pacjenta?


System umożliwia umawianie wizyt pacjentów z poziomu kartoteki. Umawiając wizytę z poziomu kartoteki pacjenta zostajemy przeniesieni na ekran umawiania wizyt z już wybranym pacjentem.

 

Kartoteka pacjenta -> Dane Pacjenta / Wizyty / Dokumentacja medyczna -> Szybkie akcje -> Umów wizytę

Aby umówić wizytę z poziomu kartoteki pacjenta należy:

Na ekranie kartoteki pacjenta przejdź do widoku: Dane pacjenta, Wizyty lub Dokumentacja medyczna, gdzie widoczna jest sekcja Szybkie akcje. 

 

W sekcji Szybkie akcje kliknij przycisk Umów wizytę.


Zostałeś przeniesiony na widok rezerwacji nowej wizyty.
Uwaga! Pole Pacjent zostało uzupełnione danymi pacjenta, którego kartotekę przeglądałeś. 


Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 

Więcej informacji o umawianiu wizyt znajdziesz w poradniku Umawianie na wizytę w badaniu klinicznym.