Zarządzanie personelem medycznym i edytowanie profili

Zmodyfikowano dnia Fri, 25 Jun 2021 o 11:04 AM

Dodawanie nowych profili pracowników zostało ujęte w artykule Dodawanie personelu medycznego i powiązanie profilu z kontem użytkownika. 


Z tego poradnika dowiesz się jak zarządzać personelem medycznym, jak dodawać dokumenty do profilu oraz jak edytować zawarte w nim informacje.

 

Aby dodać personel medyczny należy wybrać:

Menu à Zarządzanie à Personel

 

By przejść do Listy personelu należy wybrać z Menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie (ikona koła zębatego widoczna w lewym dolnym rogu systemu), a następnie Personel.

 

 

Po otwarciu Listy personelu w centralnej części ekranu widoczne są dane poszczególnych członków zespołu. Klikając w ikonę lupy (prawy górny róg ekranu) możesz szybko odnaleźć daną osobę. Natomiast wybierając ikonę filtrowania (prawy górny róg ekranu) możesz wybrać personel o aktywnym lub nieaktywnym statusie profilu.


WAŻNE! Po dodaniu personelu nie można go usunąć a jedynie deaktywować lub wybrać specjalizację.
 

Aby przejrzeć lub dodać dokumenty do profilu pracownika należy użyć przycisku ze znakiem plusa “+ obok imienia i nazwiska osoby znajdującej się na liście, a następnie kliknąć w zakładkę Dokumenty. Otworzy to listę dokumentów (plików dowolnego typu, np. PDF lub DOC) przypisanych do konta. 


W lewym górnym rogu można dodać kolejne materiały poprzez kliknięcie przycisku Dodaj dokument.


 

W każdej chwili profil można edytować oraz połączyć z kontem dostępowym użytkownika systemu. Dane można edytować po kliknięciu przycisku edycji (ikona ołówka) widocznego na końcu wiersza, na którym aktualnie znajduje się kursor. Tuż obok można znaleźć informację o dacie dodania profilu do systemu.


  

Dowiedz się więcej o dodawaniu personelu medycznego i łączeniu profilu z kontem użytkownika w poradniku „Dodawanie personelu medycznego i powiązanie profilu z kontem użytkownika”.