Jak umawiać i przekładać wizyty?

Zmodyfikowano dnia Mon, 22 Jun 2020 o 02:20 PM

Z niniejszego poradnika dowiesz się w jaki sposób umawiać wizyty oraz zarządzać terminami. Wizyty w systemie mogą być umawiane na 3 sposoby, niżej omówimy wspomniane możliwości zaczynając od najczęściej używanej. Pamiętaj, od momentu otwarcia okna nowej rezerwacji proces wygląda niemal identycznie również w pozostałych przypadkach. W dalszej części wyjaśnimy jak zarządzać terminami oraz przypisywać do nich usługi oraz personel dodatkowy.

Sposób 1. Terminarz->Zapisani pacjenci

Pierwszym sposobem - najczęściej używanym- jest wybranie z menu z lewej strony zakładki Terminarz:


Po jego otwarciu pokaże się lista zapisanych terminów na dziś. Bardziej szczegółowo widok terminarza został omówiony w poradniku "Jak korzystać z Terminarza?" dostępnym w naszej Bazie Wiedzy.
W celu umówienia nowej wizyty należy kliknąć w przycisk Nowa rezerwacja:


Wykonanie tej operacji otworzy nowe okienko:


Po wpisaniu 3 znaków w polu Pacjent zaczną się ukazywać wyniki wyszukiwania pacjentów w bazie, będą one tym precyzyjniejsze im dłuższy ciąg zostanie wpisany. Jeśli mamy do czynienia z pacjentem, który jest już w bazie wystarczy wybrać odpowiednie nazwisko z listy.
W przypadku pacjenta "pierwszorazowego" po wpisaniu nazwiska i imienia należy wybrać jedyny dostępny wynik - "Dodaj [imię i nazwisko pacjenta]", Pojawi się miejsce na numer telefonu, który jest wymagany do utworzenia rezerwacji oraz przycisk Więcej, dzięki któremu mamy możliwość wpisania od razu większej liczby informacji (np. numeru PESEL).

Następne pola to Termin, Początek wizyty oraz Czas trwania. Dwa ostatnie zostaną uzupełnione automatycznie po wybraniu slotu - w tym celu kliknij w pole Termin. Pokazana zostania lista dostępnych wolnych terminów:


Domyślnie pokażą się tutaj terminy do wszystkich specjalistów. Do znalezienia terminu u konkretnego lekarza, któregoś ze wskazanych lekarzy lub u osoby o wybranej specjalizacji można użyć wyszukiwarki umieszczonej nad kalendarzem - szerzej omawia to odpowiedni punkt wspomnianego wyżej poradnika "Jak korzystać z terminarza?".
Po kliknięciu przycisku Wybierz wybrany lekarz, data i godzina wizyty oraz czas jej trwania zostaną wpisane w odpowiednie pola.
Dalej można dopisać ewentualne Uwagi, wybrać Partnera (jeśli dotyczy), sprawdzić Rodzaj wizyty (domyślnie zawsze będzie to wizyta stacjonarna, w przypadku wybrania telekonsultacji otworzy się również dodatkowe pole na adres email pacjenta, jeśli jeszcze nie został uzupełniony). W tym miejscu można również wskazać odpowiednią Poradnię. Na koniec należy wybrać opcję Dodaj rezerwację w celu zapisania terminu.

Sposób 2. Odgórne wybranie wolnego terminu


Możesz również wybrać bezpośrednio interesujący termin - w tym celu wybierz odpowiednią datę w kalendarzu po lewej stronie, a następnie kliknij przycisk Wolne terminy  znajdujący się nad terminarzem.


Kliknięcie w przycisk Wolne terminy pokaże nam ich listę w danym dniu u wszystkich lekarzy bądź - jeśli nad kalendarzem wybrany został konkretny specjalista - u tego wybranego.
Kliknięcie przycisku Wybierz otworzy okienko umawiania wizyty. W nim procedura postępowania jest podobna do tej z opisanego wyżej Sposobu 1, z drobną różnicą- Termin, Początek wizyty oraz Czas trwania są od razu uzupełnione o wybrane wcześniej dane.

Sposób 3. Wyszukiwarka w kalendarzu - dzięki niej szybko zapiszesz pacjenta np. na najbliższy możliwy termin w danej specjalizacji.


Kolejnym sposobem jest wybranie konkretnego lekarza bądź ich grupy (wg nazwisk lub specjalizacji) i sprawdzenie listy najbliższych wolnych terminów. W tym celu trzeba kliknąć w przycisk oznaczony ikoną Lupy znajdujący się z prawej strony ekranu, tuż nad kalendarzem (poniżej otoczony czerwoną ramką):


Jego wybranie otworzy następujące okno:


Domyślnie pokażą się terminy wszystkich lekarzy. Kliknięcie w Wybierz specjalizację otworzy listę terminów u wszystkich osób przypisanych do danej specjalizacji (można wybrać tylko jedną). Wybierz lekarza pozwoli na wybranie osoby lub osób, dla których można sprawdzić terminy. Chcąc wybrać kilka nazwisk po prostu należy wybrać to pole, wskazać właściwą osobę i procedurę powtórzyć wybierając kolejnych specjalistów (nie ma tu ograniczenia na specjalizacje). Wybierz od otworzy kalendarz - po kliknięciu w wybrany dzień pokazane zostaną wolne terminy od danego dnia.
Kliknięcie w dany wiersz otworzy okno wizyty, w którym pola terminu będą już uzupełnione - dalsza procedura jest identyczna jak w opisanym wyżej Sposobie 1.

Przekładanie wizyt


Przenoszenie wizyt jest możliwe z poziomu terminarza. W tym celu należy wybrać odpowiednią wizytę z listy wizyt na dany dzień i otworzyć szczegóły jej dotyczące. Następnie należy kliknąć przycisk Edycja:


Pojawi się okno niemal identyczne do tego widocznego przy umawianiu wizyty - w celu edycji rezerwacji kliknij w pole Termin:Następnie - dokładnie tak, jak w przypadku umawiania wizyty - należy wskazać właściwy termin i zapisać zmianę. Po jej dokonaniu wizyta zostanie przełożona na wskazaną datę i godzinę.

Przypisywanie usług do umawianych wizyt


System pozwala na przypisywanie usług na etapie umawiania wizyty, choć jest to opcja domyślnie wyłączona. W celu jej włączenia manager placówki musi przejść do sekcji Ustawienia -> Ustawienia główne, a następnie w Danych podstawowych włączyć opcję Przypisywanie usług do przyszłych wizyt:Zmianę należy zapisać, a następnie - żeby stała się widoczna - przelogować się (wystarczy kliknięcie w logo programu w lewym górnym rogu).
Po wykonaniu tej operacji przy umawianiu wizyty pokaże się nowa opcja - możliwość dodania usługi z listy bądź cennika niestandardowego:Wybranie usług spowoduje, że rozliczenie wizyty będzie już uzupełnione o wybrane usługi oraz ich łączną cenę, dzięki czemu wystarczy już tylko (ewentualna) edycja ceny, wybranie sposobu płatności i dodanie wpłaty - z fakturą lub bez:


Dodatkowy personel przy wizytach


Nasze oprogramowanie pozwala również na wpisywanie dodatkowego personelu (np. pielęgniarki) do przeprowadzanej wizyty.
Pierwszym krokiem, który należy podjąć w tym celu jest włączenie przez managera placówki odpowiedniej opcji. Znajduje się ona w sekcji Ustawienia -> Ustawienia główne ->Dane podstawowe. Należy ją włączyć:
a następnie - jak w przypadku dodawania usług do zapisanych wizyt- zatwierdzić zmiany i kliknąć w logo widoczne w lewym górnym rogu.
W konsekwencji podczas dodawania wizyty pojawi się nowe pole - "Personel dodatkowy":


Działa ono tak jak wyszukiwarka pacjentów - trzeba wpisać przynajmniej 3 znaki. Po wybraniu właściwej osoby należy jeszcze wskazać jej rolę przy tej wizycie - do wyboru jest Anestezjolog, Asystent(ka) oraz Pielęgniarka:

Obecność dodatkowych osób będzie widoczna na liście wizyt- jest to osobna ikona przy nazwisku lekarza. Po wskazaniu jej kursorem pokazana zostanie informacja o nich:


To wszystkie informacje dotyczące umawiania i przekładania wizyt. Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania zachęcamy do sprawdzenia innych artykułów w Bazie wiedzy bądź kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.