Tworzenie formularzy za pomocą kreatora

Zmodyfikowano dnia Wed, 17 Jun 2020 o 02:04 PM

W niniejszym poradniku zaprezentujemy w jaki sposób udostępnić gotowe ankiety i formularze personelowi placówki oraz pacjentom, co pozwoli nam zaoszczędzić czas oraz zapewnić obsługę na najwyższym poziomie.

W systemie istnieje możliwość dodania 2 typów formularzy - "nieaktywnych" w formie PDF do wydrukowania oraz "aktywnych" tworzonych za pomocą kreatora. Dostęp do nich możliwy jest w sekcji Ustawienia formularzy w menu Ustawienia.

W systemie można korzystać z dwóch typów formularzy:


1. Formularzy "nieaktywnych" w formie PDF - przeznaczonych do wydrukowania z systemu i ręcznego podpisania ich przez pacjenta. Dodanie ich do systemu możliwe jest po kliknięciu przycisku Nowy formularz PDF w sekcji Ustawienia formularzy.Po kliknięciu powyższego przycisku otwiera się menu Dodawanie formularza PDF, w którym po wpisaniu Nazwy formularza, włączeniu jego widoczności w Terminarzu oraz Wyborze odpowiedniego pliku z dysku można po kliknięciu odpowiedniego przycisku Dodać formularz, który będzie możliwy do wydrukowaniu po otwarciu szczegółów wizyty w terminarzu i kliknięciu w jego nazwę w sekcji Dokumenty.Poniżej przedstawiamy lokalizację formularza dodanego do systemu w omówiony wyżej sposób:2. Formularzy "aktywnych", które mogą być używane w formie cyfrowej np. do podpisania na tablecie dokumentu przez pacjenta, lub też umieszczone w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i wypełnione przez lekarza podczas wizyty i wypisywania karty pacjenta. Formularze tego typu mogą  być utworzone po kliknięciu przycisku Kreator formularza w sekcji Ustawienia formularzy.


Po otwarciu Kreatora formularza należy nadać mu odpowiednią nazwę oraz oznaczyć jego widoczność (formularze tworzone za pomocą kreatora mogą być umieszczane przez lekarza w EDM w Karcie wizyty oraz wysyłane przez uprawnionych użytkowników do podpisania przez pacjenta do zintegrowanych z systemem Tabletów). Po wykonaniu tych czynności można już za pomocą kliknięcia w daną nazwę dodawać do niego kolejne elementy, czyli pola których sposób użycia opisujemy poniżej.Obszar tekstowy - można w nim umieścić stały tekst, nie możliwy do edycji w formularzu, np. treść zgody, która będzie podpisana przez pacjenta na tablecie

Pojedyncza wartość tekstowa - służy do umieszczania w formularzu konkretnych wartości (które mogą być również użyte w kolejnych polach, np. obliczeniowych), dzięki niej można wpisać np. wagę czy wzrost pacjenta (do obliczenia BMI w polu obliczeniowym)

Pole tekstu - umożliwia umieszczenie w formularzu dowolnego tekstu, wpisanego przez pacjenta lub lekarza

Lista wielokrotnego wyboru - po jej umieszczeniu w formularzu, pacjent lub lekarz mogą zaznaczyć kilka spośród uprzednio przygotowanych odpowiedzi

Lista pojedynczego wyboru - po jej umieszczeniu w formularzu, pacjent lub lekarz mogą zaznaczyć jedną spośród uprzednio przygotowanych odpowiedzi

Pole czasu - po kliknięciu w pole, w formularzu można uzupełnić godzinę

Pole daty - po kliknięciu w w pole, w formularzu można uzupełnić datę

Pole daty z czasem - po kliknięciu w w pole, w formularzu można uzupełnić datę i godzinę

Pusty obszar - umożliwia wstawienie do formularza pustego, nieaktywnego obszaru

Pole obliczeniowe - możliwe jest w nim wykonywanie działań arytmetycznych. W tym celu w miejscu na wyrażenie arytmetyczne należy wpisać wzór odpowiedniego działania, którego elementami składowymi mogą być wartości wpisywane przez pacjenta lub lekarza w polu Pojedyncza wartość tekstowa. W celu umieszczenia w wyrażeniu danej wartości, należy w wyrażeniu wpisać nazwę pola w nawiasie kwadratowym - np. [WAGA]. Wzór formularza służącego do obliczenia BMI pacjenta prezentujemy poniżej:


Pola, w których istnieje możliwość wprowadzenia danych mogą być oznaczane jako wymagane, natomiast dla wszystkich może być określana Widoczność zawartości (czy ma być widoczna wyłącznie w karcie wizyty lub dla personelu, ewentualnie dla wszystkich użytkowników) oraz Szerokość pola, dzięki której możemy w poziomej sekcji umieścić kilka elementów.


Jak wspomnieliśmy stworzone w opisany powyżej sposób formularze mogą być udostępniane do podpisania na tabletach. W celu wysłania dokumentu do podpisania należy kliknąć w przycisk Dokumenty dostępny po otwarciu szczegółowych informacji dotyczących wizyty danego pacjenta w Terminarzu, lub w analogicznym miejscu na liście pacjentów, a następnie w przycisk Wyślij formularz na tablet.


Po wykonaniu powyższej czynności otwiera się okno Wysyłka dokumentu na tablet, w którym należy wybrać odpowiedni formularz oraz tablet, na którym dokument zostanie wyświetlony po kliknięciu przycisku Wyślij.


Utworzone formularze mogą być również umieszczane przez lekarza w karcie wizyty, w tym celu należy kliknąć przycisk Dodaj niestandardowe oraz wybrać odpowiedni formularz z listy.