Tworzenie formularzy za pomocą kreatora

Zmodyfikowano dnia Wed, 17 Jun 2020 o 02:04 PM

W niniejszym poradniku zaprezentujemy w jaki sposób udostępnić gotowe ankiety i formularze personelowi placówki oraz pacjentom, co pozwoli nam zaoszczędzić czas oraz zapewnić obsługę na najwyższym poziomie.

W systemie istnieje możliwość dodania 2 typów formularzy - "nieaktywnych" w formie PDF do wydrukowania oraz "aktywnych" tworzonych za pomocą kreatora. Dostęp do nich możliwy jest w sekcji Ustawienia formularzy w menu Ustawienia.

W systemie można korzystać z dwóch typów formularzy:


1. Formularzy "nieaktywnych" w formie PDF - przeznaczonych do wydrukowania z systemu i ręcznego podpisania ich przez pacjenta. Dodanie ich do systemu możliwe jest po kliknięciu przycisku Nowy formularz PDF w sekcji Ustawienia formularzy.Po kliknięciu powyższego przycisku otwiera się menu Dodawanie formularza PDF, w którym po wpisaniu Nazwy formularza, włączeniu jego widoczności w Terminarzu oraz Wyborze odpowiedniego pliku z dysku można po kliknięciu odpowiedniego przycisku Dodać formularz, który będzie możliwy do wydrukowaniu po otwarciu szczegółów wizyty w terminarzu i kliknięciu w jego nazwę w sekcji Dokumenty.Poniżej przedstawiamy lokalizację formularza dodanego do systemu w omówiony wyżej sposób:2. Formularzy "aktywnych", które mogą być używane w formie cyfrowej np. do podpisania na tablecie dokumentu przez pacjenta, lub też umieszczone w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i wypełnione przez lekarza podczas wizyty i wypisywania karty pacjenta. Formularze tego typu mogą  być utworzone po kliknięciu przycisku Kreator formularza w sekcji Ustawienia formularzy.


Po otwarciu Kreatora formularza należy nadać mu odpowiednią nazwę oraz oznaczyć jego widoczność (formularze tworzone za pomocą kreatora mogą być umieszczane przez lekarza w EDM w Karcie wizyty oraz wysyłane przez uprawnionych użytkowników do podpisania przez pacjenta do zintegrowanych z systemem Tabletów). Po wykonaniu tych czynności można już za pomocą kliknięcia w daną nazwę dodawać do niego kolejne elementy, czyli pola których sposób użycia opisujemy poniżej.Obszar tekstowy - można w nim umieścić stały tekst, nie możliwy do edycji w formularzu, np. treść zgody, która będzie podpisana przez pacjenta na tablecie

Pojedyncza wartość tekstowa - służy do umieszczania w formularzu konkretnych wartości (które mogą być również użyte w kolejnych polach, np. obliczeniowych), dzięki niej można wpisać np. wagę czy wzrost pacjenta (do obliczenia BMI w polu obliczeniowym)

Pole tekstu - umożliwia umieszczenie w formularzu dowolnego tekstu, wpisanego przez pacjenta lub lekarza

Lista wielokrotnego wyboru - po jej umieszczeniu w formularzu, pacjent lub lekarz mogą zaznaczyć kilka spośród uprzednio przygotowanych odpowiedzi

Lista pojedynczego wyboru - po jej umieszczeniu w formularzu, pacjent lub lekarz mogą zaznaczyć jedną spośród uprzednio przygotowanych odpowiedzi

Pole czasu - po kliknięciu w pole, w formularzu można uzupełnić godzinę

Pole daty - po kliknięciu w w pole, w formularzu można uzupełnić datę

Pole daty z czasem - po kliknięciu w w pole, w formularzu można uzupełnić datę i godzinę

Pusty obszar - umożliwia wstawienie do formularza pustego, nieaktywnego obszaru

Pole obliczeniowe - możliwe jest w nim wykonywanie działań arytmetycznych. W tym celu w miejscu na wyrażenie arytmetyczne należy wpisać wzór odpowiedniego działania, którego elementami składowymi mogą być wartości wpisywane przez pacjenta lub lekarza w polu Pojedyncza wartość tekstowa. W celu umieszczenia w wyrażeniu danej wartości, należy w wyrażeniu wpisać nazwę pola w nawiasie kwadratowym - np. [WAGA]. Wzór formularza służącego do obliczenia BMI pacjenta prezentujemy poniżej:


Pola, w których istnieje możliwość wprowadzenia danych mogą być oznaczane jako wymagane, natomiast dla wszystkich może być określana Widoczność zawartości (czy ma być widoczna wyłącznie w karcie wizyty lub dla personelu, ewentualnie dla wszystkich użytkowników) oraz Szerokość pola, dzięki której możemy w poziomej sekcji umieścić kilka elementów.


Jak wspomnieliśmy stworzone w opisany powyżej sposób formularze mogą być udostępniane do podpisania na tabletach. W celu wysłania dokumentu do podpisania należy kliknąć w przycisk Dokumenty dostępny po otwarciu szczegółowych informacji dotyczących wizyty danego pacjenta w Terminarzu, lub w analogicznym miejscu na liście pacjentów, a następnie w przycisk Wyślij formularz na tablet.


Po wykonaniu powyższej czynności otwiera się okno Wysyłka dokumentu na tablet, w którym należy wybrać odpowiedni formularz oraz tablet, na którym dokument zostanie wyświetlony po kliknięciu przycisku Wyślij.


Utworzone formularze mogą być również umieszczane przez lekarza w karcie wizyty, w tym celu należy kliknąć przycisk Dodaj niestandardowe oraz wybrać odpowiedni formularz z listy.


Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł