Eksport danych z systemu przy pomocy Managera Eksportów

Zmodyfikowano dnia Fri, 26 Jun 2020 o 11:48 AM

W systemie możliwe jest dostosowanie zawartości eksportowanych tabel oraz ich eksport do formatów pdf, csv i xls. Ustawienie zawartości poszczególnych plików możliwe jest po otwarciu sekcji Ustawienia eksportów w Ustawieniach głównych. Zarządzanie zawartością generowanych plików możliwe jest w przypadku następujących widoków:

  1. Lista pacjentów
  2. Terminarz - Lista wizyt
  3. Badania kliniczne - pacjenci
  4. NFZ - Sprawozdania AOS
  5. Finanse - Raport indywidualny
  6. Raport zbiorczy - Paragony
  7. Raport zbiorczy - Faktury
  8. Raport zbiorczy - Księga przyjęć

Po otwarciu Ustawień eksportów otwiera się okno Manager eksportów, w którym mamy możliwość edycji zawartości eksportowanych plików. W tym celu należy kliknąć przycisk Edycja przy nazwie odpowiedniego Eksportu (okna w programie, którego zawartość chcemy uzyskać).


Po otwarciu okna Edycji możliwy jest wybór pozycji, które zostaną uwzględnione w poszczególnych kolumnach eksportowanego pliku - po zaznaczeniu odpowiednich pozycji należy potwierdzić wybór przyciskiem Zapisz.


W celu wykonania eksportu danych należy po wybraniu odpowiednich opcji w oknie edycji przejść do docelowego widoku (tzn. miejsca w programie, z którego chcemy eksportować dane) i przy wyszukiwarce kliknąć przycisk eksportu danych (czarna strzałka wpisana w kwadrat). Następnie z rozwiniętego właśnie menu należy wybrać odpowiedni format pliku (pdf, csv, xlsx). Po wykonaniu tego kroku w zależności od ustawień przeglądarki internetowej należy wybrać miejsce zapisu dokumentu lub odnaleźć go na liście pobranych plików i otworzyć za pomocą odpowiedniego oprogramowania (np. Excel dla plików xlsx).


W przypadku dodatkowych pytań lub chęci rozszerzenia opisanej wyżej funkcjonalności o inne okna wykorzystywane w Państwa placówce prosimy o kontakt z naszym Centrum Wsparcia.