Finanse - Moduł rozliczeń

Zmodyfikowano dnia Mon, 06 Jul 2020 o 12:50 PM

Sprawne rozliczanie i podsumowanie dokonanych w systemie operacji możliwe jest dzięki modułowi Finanse. Dostęp do poszczególnych funkcji możliwy jest po otwarciu sekcji Finanse w menu głównym programu.


Po otwarciu sekcji Rozliczenia mamy możliwość (w zależności od uruchomionych modułów) dokonania wpłat za wizyty, rehabilitację, badania laboratoryjne lub innych - bezpośrednio do kasy. W tym miejscu możemy również wprowadzać informacje o ewentualnych wypłatach z kasy.


Po wybraniu Wpłaty za wizytę otwiera się okno podobne do okna otwierającego się podczas rozliczania wizyty z poziomu terminarza (przycisk Rozlicz). W tym przypadku należy oprócz wyboru odpowiedniego cennika, rabatu i sposobu płatności wybrać w polu pacjent również wizytę, której wpłata dotyczy. Spis wszystkich wpłat za wizyty dokonywanych w wybranym przedziale czasowym dostępny jest w zakładce Wpłaty za wizyty, znajdującej się w menu nad wyszukiwarką.


Analogicznie, po wyborze opcji Wpłata za rehabilitację, otworzy się okno podobne do okna otwierającego się podczas rozliczania wizyty z poziomu terminarza rehabilitacji, tu również poza kwotą wpłaty należy w polu Pacjent wybrać odpowiedniego pacjenta oraz zabieg. Spis wszystkich wpłat za rehabilitację dokonywanych w wybranym przedziale czasowym dostępny jest w zakładce Wpłaty za rehabilitację, znajdującej się w menu nad wyszukiwarką.


Po kliknięciu w przycisk Wpłata za badania laboratoryjne, podobnie jak w wyżej opisywanych przypadkach otwiera się menu, w którym należy wybrać odpowiedniego pacjenta oraz odpowiednie badanie, kwota zostanie uzupełniona z wprowadzonego do systemu cennika badań laboratoryjnych. Spis wszystkich wpłat za badania laboratoryjne dokonywanych w wybranym przedziale czasowym dostępny jest w zakładce Wpłaty za badania lab., znajdującej się w menu nad wyszukiwarką.W systemie można również dodać Wpłatę do kasy, nie związaną z daną wizytą, badaniem czy zabiegiem. W tym celu należy kliknąć przycisk Wpłata do kasy, i w otwartym oknie wpisać opis dokonywanej wpłaty oraz kwotę. Spis dokonywanych w ten sposób wpłat w wybranym przedziale czasowym dostępny jest w zakładce Wpłaty do kasy, znajdującej się w menu nad wyszukiwarką.Wypłatę z kasy odnotowujemy w systemie w analogiczny sposób do opisanych wyżej wypłat z kasy, w celu umieszczenia takiej wypłaty w systemie należy kliknąć przycisk Wypłata z kasy, a następnie wpisać opis oraz kwotę wypłaty. Spis dokonywanych w ten sposób wypłat w wybranym przedziale czasowym dostępny jest w zakładce Wypłaty z kasy, znajdującej się w menu nad wyszukiwarką.Wpłaty znajdujące się na poszczególnych omówionych wyżej listach mogą być edytowane lub usuwane za pomocą odpowiednich przycisków. Możliwe jest również sprawdzenie wystawionej faktury po kliknięciu przycisku znajdującego się obok informacji dotyczącej rodzaju płatności.Po wybraniu opcji Edycji wpłaty możemy dołączyć do rozliczenia kolejne usługi (po wybraniu ich spośród cenników niestandardowych). Po zmianie danych w tym miejscu system w dolnej części okna wskaże ewentualną kwotę dopłaty lub nadpłaty. Po zakończeniu edycji należy potwierdzić ją za pomocą przycisku zapisu.Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące obsługi systemu zapraszamy do skorzystania z pozostałych artykułów znajdujących się w naszej Bazie Wiedzy lub o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.