Jak wystawiać faktury za wizyty

Zmodyfikowano dnia Mon, 26 Jun 2023 o 01:56 PM

Nasze oprogramowanie pozwala na wystawianie faktur pacjentom. Oto w jaki sposób możemy wygenerować taki dokument.


Pierwszym krokiem jest włączenie możliwości wystawiania faktur w ustawieniach oraz uzupełnienie danych. W tym celu należy wejść do menu Ustawienia->Ustawienia główne->Finanse, włączyć opcję Możliwość wystawiania Faktur Vat z lewej strony oraz uzupełnić dane:Numerowanie odpowiada za wygląd nadawanych numerów faktur. Możliwe zmienne będą się zmieniać w zależności od roku, miesiąca lub numeru faktury. To, co pozostanie poza znakami { i } pozostanie stałe. Bazując na przykładzie ze zrzutu powyżej - pierwszym numerem faktury w kwietniu będzie ciąg "1-04/2020" (szablon {numer}-{miesiąc}/{rok}), zaś pierwszą korektą będzie numer "Korekta 1-04/2020" (szablon Korekta {numer}-{miesiąc}/{rok}).

Typ numerowania określa to, czy restart numeracji ma następować pierwszego dnia miesiąca czy roku. Zmiany należy zatwierdzić.


WAŻNE! Po zapisaniu zmian musimy przeładować stronę klikając logo programu w lewym górnym rogu celem ich zapisania.


W celu wystawienia faktury za wizytę należy wejść do Terminarza. W nim znajdujemy interesującą nas wizytę pacjenta, wprowadzamy dane do rozliczenia (musimy wprowadzić te same informacje co przy rozliczeniu bez faktury, tj. wybrać usługę, wpływ, podział przychodnia/personel, sposób płatności oraz ewentualny rabat). Na dole znajdziemy zielony przycisk Dodaj i wystaw fakturę:Zostanie wyświetlony podgląd faktury:


Opcja na dole pozwala na zmianę wersji językowej faktury na angielską. Kliknięcie przycisku "Dodaj płatność i wystaw fakturę" spowoduje, że dokument zostanie zamknięty i wygenerowany:


Przycisk "Pobierz" widoczny na dole pozwala na pobranie faktury do pliku .pdf (np. celem przesłania jej pacjentowi). Dodatkowo, w zależności od przeglądarki, po najechaniu na górną część podglądu pokaże nam się kilka opcji- wśród ich ostatnią (oznaczoną ikoną drukarki) będzie wydruk dokumentu (na zrzucie powyżej zaznaczona czerwoną ramką).


Wystawić fakturę na firmę możemy wybierając opcję "Wystaw na firmę" na etapie podglądu faktury, odpowiedni przycisk jest widoczny w części "Klient":


W oknie, które się pojawi należy uzupełnić NIP firmy, jej nazwę oraz adres:


Po kliknięciu przycisku Zapisz poza umieszczeniem danych firmy na fakturze zostanie ona również zapisana w bazie.

Oznacza to, że wystawiając kolejny dokument na to samo przedsiębiorstwo podczas wpisywania numeru NIP program sam podpowie resztę informacji.


Może zdarzyć się sytuacja, gdzie pacjent prosi o fakturę za wizytę, na której był i którą opłacił wcześniej. Wykonać taką operację możemy z dwóch miejsc:

1. Terminarz- z kalendarza z prawej strony wybieramy odpowiedni dzień, następnie znajdujemy odpowiednią wizytę, klikamy przycisk Rozlicz i wystawiamy fakturę

2. Jeżeli posiadamy odpowiednie uprawnienia, to z menu z lewej strony wybieramy opcję Finanse->Rozliczenia:

Domyślnie otworzy nam się widok wpłat za wizyty. Tuż nad listą wpłat, z prawej strony, możemy ustawić filtry na daty oraz imię/nazwisko lekarza, pacjenta bądź PESEL pacjenta. Po znalezieniu odpowiedniej pozycji klikamy w nią, następnie w Edytuj:


A następnie wystawiamy fakturę zgodnie ze standardową procedurą.


W przypadku edycji rozliczenia, nowy paragon jest drukowany jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
1. Edycja polega na zamianie rozliczenia z rozliczenia osoby prywatnej na firmę

2. Kwota za usługi na nowym paragonie jest niższa niż na starym

3. Nastąpiła zmiana usług

4. Typ płatności starego paragonu jest inny niz nowego


Jak wystawić fakturę na wizycie dziecką?

Jeśli potrzebują Państwo skorzystać z funkcjonalość wystawiania faktur na inne dane niż dane pacjenta w danej wizycie tj na wizycie dziecka, chcemy wystawić fakturę na dane rodzice.

Aby wystawić fakturę zgodnie z Państwa potrzebą proszę postąpić w następujący sposób: 

1. Proszę zapisać sobie dane pacjenta, dla którego została przeprowadzona wizyta.

2. Zmienić  na chwilę zmienić dane pacjenta na dane rodzica, wystawić fakturę.

3. Zmienić dane pacjenta na prawidłowe, dane pacjenta, dla którego została przeprowadzona wizyta.