Rabaty dla pacjentów - jak skonfigurować i korzystać z nich w systemie?

Zmodyfikowano dnia Mon, 29 Jun 2020 o 04:13 PM

W celu utworzenia rabatu, który będzie przypisywany podczas rozliczania wizyty należy otworzyć okno Rabaty w zakładce Ustawienia.


Po otwarciu okna Rabaty ukazuje się lista poszczególnych rabatów, dodanie nowego możliwe jest po kliknięciu przycisku Dodaj.Po kliknięciu wskazanego wyżej przycisku otwiera się sekcja, w której możemy określić stawkę rabatu oraz jego typ. Poniżej kwoty rabatu należy określić jaka część kwoty zostanie odjęta od dochodu przychodni, a jaka personelu.


Po utworzeniu rabatu pojawi się on na liście rabatów. W tym miejscu możliwa jest jego edycja, aktywacja lub dezaktywacja (za pomocą przycisku ON/OFF). Po kliknięciu przycisku Kody promocyjne możliwe jest natomiast utworzenie kodów, które po przypisaniu do konta odpowiedniego pacjenta automatycznie naliczą odpowiedni rabat przy jego rozliczeniu.Po kliknięciu wspomnianego wyżej przycisku Kody promocyjne otworzy się sekcja, w której możemy dodawać poszczególne kody. W tym celu należy wpisać kod, oraz kliknąć symbol + w celu dodania go do listy. Po dodaniu kodu do listy możemy ustalić jego Limit użyć (ile razy będzie aktywny podczas rozliczania przypisanego pacjenta) oraz Status aktywności. W tym miejscu można również usunąć dany kod. Po uzupełnieniu odpowiednich danych kliknij Zapisz, utworzone rabaty są już aktywne.


Po utworzeniu kodu rabatowego należy przypisać go do odpowiedniego pacjenta, możliwe jest to po kliknięciu przycisku Edycji danych pacjenta w terminarzu, lub na liście pacjentów w zakładce Dodatkowe informacje. Po wpisaniu początku treści kodu, lub jego nazwy system zaproponuje do wyboru odpowiednie kody z zaprezentowanej powyżej listy. Po dodaniu kodu należy Zapisać dane pacjenta.Rabat może również zostać naliczony podczas rozliczania wizyty, w tym przypadku po kliknięciu przycisku Rozlicz przy odpowiedniej wizycie w terminarzu. Wystarczy wybrać odpowiednią pozycję z listy rozwijanej w polu Rabat, co spowoduje automatyczne naliczenie go w polu Wpływ. Rozliczenie wizyty odbywa się po kliknięciu przycisku Dodaj lub Dodaj i wystaw fakturę.Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.