Dokumenty EDM

Zmodyfikowano dnia Thu, 07 Apr 2022 o 04:11 PM

Z tego poradnika dowiesz się jak stworzyć dokumenty EDM.


Otwórz 


Zarządzanie -> Personalizacja systemu -> Dokumenty EDMWybierz przycisk Dodaj dokument w prawym górnym rogu ekranu.Dodając dokument określ jego Nazwę, Kategorię, Widoczność dokumentu, Format papieru oraz Treść korzystając z wybranych Zmiennych. Zapisany dokument można edytować za pomocą długopisu z widoku wszystkich zapisanych dokumentów EDM:
Zapisane dokumenty będą możliwe do wygenerowania dla Pacjenta w Formularzu wizyty EDM po przejściu na zakładkę Dokumentacja medyczna.
Otworzy się nowa karta, w której będzie można wygenerować dokument ze Skierowań, Zaświadczeń lub Innych zapisanych wcześniej dokumentów EDM.
Po wyborze dla przykładu "Skierowań" możliwe będzie dodanie skierowania przycisk poprzez przycisk Dodaj skierowanie :Następnie będzie można wczytać z listy zapisany szablon, którego treść uzupełni się automatycznie danymi pacjenta.