Konfiguracja dodatkowych kart dokumentacji medycznej

Zmodyfikowano dnia wt, 27 Luty o 11:45 RANO

System Aurero umożliwia wprowadzanie dodatkowych kart Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), co ułatwia personalizację gromadzenia danych o pacjentach. Poniższy artykuł szczegółowo opisuje, jak skonfigurować te karty, aby zwiększyć efektywność pracy placówki. Dzięki niemu dowiesz się, jak tworzyć i wprowadzać nowe karty do systemu, w jaki sposób lekarze mogą je przeglądać i jak działają one na rzecz lepszego zarządzania dokumentacją medyczną.


Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • Do czego służą dodatkowe karty EDM,
  • Jak dodać dodatkową kartę EDM,
  • Gdzie lekarz widzi dodatkowy EDM,


DO CZEGO SŁUŻĄ DODATKOWE KARTY EDM

Dodatkowe karty EDM służą, do obszerniejszego opisu wizyty pacjenta w placówce. Mogą stanowić odzwierciedlenie kolejnego etapu wizyty np. opis badania, które wykonał lekarz w jej trakcie. Pozwalają one na czytelne rozdzielenie informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta podczas badania oraz wizyty. Należy pamiętać, że dodatkowe dokumenty EDM są opcjonalne a więc wypełnienie dodatkowej karty może (ale nie musi) odbyć się podczas wizyty (np. podczas wizyty ginekologicznej, może zostać wykonane badanie USG, którego przebieg opisany zostanie w dodatkowej karcie dokumentacji EDM). Dodatkowe karty tworzy się tak samo jak główne dokumenty EDM co oznacza, że wykorzystują one utworzone przez nas szablony oraz wyjątki.


JAK DODAĆ DODATKOWĄ KARTĘ EDM

Pierwszym etapem dodawania nowej karty EDM jest upewnienie się, że mamy już w systemie utworzony szablon. Aby sprawdzić nasze szablony należy przejść do ,,Zarządzanie" a następnie ,,Szablony EDM". Jeśli na liście nie znajduje się żaden szablon lub chcemy utworzyć nowy prosimy o przejście do instrukcji dedykowanej tworzeniu szablonów EDM.Aby utworzyć dodatkową  kartę EDM należy przejść do ,,Zarządzanie" a następnie ,,Szablony EDM" oraz z górnej belki wybrać ,,Dodatkowe karty EDM" a następnie kliknąć przycisk ,,Dodaj dodatkową kartę EDM".Po przejściu do konfiguracji dodatkowej karty EDM należy wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką. Z listy ,,szablon EDM" wybieramy szablon, który ma pojawić się po kliknięciu dodatkowej karty EDM. Następnie określić należy typ podporządkowania warunkujący dostęp danej grupy zawodowej do dodawanej przez nas karty. Należy pamiętać aby po uzupełnieniu informacji kliknąć niebieski przycisk ,,Zapisz" w celu zatwierdzenia informacji.Poniżej znajduje się przykładowa ilustracja pokazująca konfiguracje dodatkowej dokumentacji EDM dla zabiegu USG ginekologicznego z wykorzystaniem ultrasonografu. GDZIE LEKARZ WIDZI DODATKOWY EDM

W przypadku gdy podczas wizyty pojawi się potrzeba przeprowadzenia dodatkowego badania (np. USG) dzięki dodatkowo utworzonej karcie EDM (USG TV) Lekarz może przeprowadzić badanie i opisać je w dokumentacji wizyty pacjentki. Aby przejść do dodatkowej karty EDM wystarczy wybrać ją z belki znajdującej się w obszarze karty wizyty (po jej prawej stronie).