Projektowanie dokumentów medycznych Twojej placówki

Zmodyfikowano dnia Wed, 28 Feb 2024 o 12:35 PM

Niniejszy artykuł przybliża możliwości systemu Aurero w kontekście tworzenia i edycji dokumentów medycznych. Omówione zostaną rodzaje dokumentów, które mogą być dodane do systemu np. zaświadczenia lub zwolnienia. Artykuł zawiera także wskazówki dotyczące dopasowywania formatu dokumentów do wybranego rozmiaru papieru oraz informacje o możliwościach, jakie daje Aurero w zakresie projektowania dokumentów dla placówki medycznej.


Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • Jakie są rodzaje dokumentów medycznych, które możesz dodać w systemie,
  • Jak dopasować format dokumentu do papieru,
  • Jak zaprojektować dokument medyczny dla Twojej placówki,


RODZAJE DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH

Rodzajami dokumentów medycznych, które w zależności od potrzeb i typu działalności placówki możemy dodać do systemu. W ramach typu dokumentów mamy dostępne trzy kategorie dokumentów: 


ZaświadczeniaNp. zgoda RODO, deklaracja POZ, zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o nieobecności dla studentów i uczniów, zaświadczenie o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego.
SkierowaniaNp. skierowanie na rezonans magnetyczny, skierowanie na badanie wzroku itd.
Inne dokumentyNp. USG jamy brzusznej, USG stawu skokowego.


FORMATY DOKUMENTÓW 

W ramach opcji wydruku przygotowanych dokumentów system Aurero posiada szeroki wachlarz dostępnych formatów papieru odpowiadających najczęściej konfigurowanym szablonom dokumentów medycznych. Poniżej znajduje się specyfikacja poszczególnych formatów wraz z proponowanymi szablonami.


Format papieru
Rozmiar papieruProponowany dokument
A421 cm x 29,7 cmDeklaracja POZ, Zgoda RODO
A514,8 cm x 21 cmSkierowanie na badania
DL (receptowy)9,9 cm x 21 cmSkierowanie na badania, zalecenia po wizycie


PROJEKTOWANIE DOKUMENTU MEDYCZNEGO

W celu zaprojektowania własnego dokumentu medycznego należy wejść kolejno w ,,Zarządzanie" a następnie ,,Dokumenty EDM".Po wejściu do dokumentów EDM wyświetli się lista dodanych do tej pory szablonów. Należy pamiętać, że przy pierwszym uruchomieniu systemu lista będzie pusta. Aby dodać nowy dokument należy kliknąć niebieski przycisk zlokalizowany w prawym górnym rogu z napisem ,,Dodaj dokument".W  formularzu szablonu należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką. Idąc od góry będą to kolejno: nazwa dokumentu, kategoria (zaświadczenia, skierowania lub inne dokumenty), widoczność dla personelu, format papieru (A4, A5, DL) oraz treść. W momencie uzupełniania treści możemy posłużyć się zmiennymi, czyli informacjami, które będą uzupełniać się automatycznie dla każdej wizyty. Poniżej znajduje się przykładowy szablon zawierający zalecenia dla pacjenta po wizycie lekarskiej.W celu zatwierdzenia dokumentu należy po zakończeniu kliknąć niebieski przycisk ,,Zapisz". Utworzony przez nas szablon pojawi się na liście w dokumentach EDM.