Przeprowadzanie wizyty w badaniu klinicznym

Zmodyfikowano dnia Mon, 28 Jun 2021 o 01:57 PM


Z poniższego poradnika dowiesz się, w jaki sposób otworzyć sekcję wizyt w badaniu oraz jak przeprowadzić wizytę.

Aby dostać się do wizyty w badaniu, można użyć 1 z 3 ścieżek:

  1. Pacjenci -> Kartoteka pacjenta -> Wizyty
  1. Badania kliniczne -> Konkretne badanie -> Kartoteka pacjenta -> Wizyty

  1. Terminarz -> Konkretna wizyta -> EDM -> Wizyty


Przeprowadzenie wizyty w badaniu klinicznym

W celu przeprowadzenia wizyty w badaniu klinicznym, należy pamiętać, że może ją przeprowadzić tylko personel, który jest w zespole badania klinicznego. Personel musi być powiązany z użytkownikiem. W pierwszej kolejności należy dostać się do Kartoteki pacjenta korzystając ze ścieżek wymienionych powyżej. 

W sekcji Wizyty kliknij przycisk EDM wybranej wizyty.W sekcji Szybkie akcje kliknij przycisk Rozpocznij wizytę
W prawym górnym rogu pojawia się komunikat informujący o rozpoczęciu wizyty. W sekcji Szybkie akcje znika przycisk Rozpocznij wizytę. Pojawiają się przyciski Zapisz i Zakończ wizytę. Zwróć uwagę, jak nazywa się wizyta (aktywna zakładka) oraz kto i kiedy jest na nią umówiony (sekcja po lewej stronie i aktywna zakładka). Ta informacja będzie przydatna w kolejnym kroku. Po przeprowadzeniu wizyty możesz ją zapisać używając przycisku Zapisz.


Klikając przycisk Zakończ wizytę, w prawym górnym rogu pojawi się komunikat Wizyta zakończona pomyślnie.

Twoja wizyta została zakończona.

Jeżeli dodatkowo chcesz sprawdzić status wizyty, przejdź do sekcji Terminarz w menu. W kalendarzu kliknij datę wizyty zapamiętaną z poprzedniego kroku. Znajdź wizytę na liście Pacjenci zapisani na wizytę. Przy znalezionej wizycie, w kolumnie STATUS, wizyta widnieje jako Wizyta zakończona.