Dodawanie procedury do protokołu badania klinicznego

Zmodyfikowano dnia Fri, 25 Jun 2021 o 01:09 PM

W tym poradniku nauczysz się jak dodać procedurę do protokołu w badaniu klinicznym.


Menu Badania kliniczne → Wybrane badanie (najechać na wiersz) Ikona przeglądarki Protokół

 

Aby przejść do Protokołu i dodać procedurę należy:

 

  • Wybrać z menu po lewej stronie zakładkę Badania kliniczne (ikona pigułek widoczna jako jedną z ikonek w menu w prawym górnym rogu aplikacji). Zobaczysz listę badań, które są w systemie.
  • Najechać na wiersz badania klinicznego, do którego chcesz dodać procedurę. 
  • Kliknnąć w ikonę przeglądarki w prawym rogu wiersza z badaniem, aby przejść do ekranu edycji badania.

 

 

Klikając w ikonę lupy możesz szybko odnaleźć dane badanie.

 

 

 


Po otwarciu Pulpitu badania w górnej części widoczna jest sekcja „Szybkie akcje” z przyciskami kierującymi do różnych sekcji badania. Kliknij na przycisk Protokół.

 

 


 

Aby dodać nową procedurę do protokołu należy kliknąć ikonę plusa w wierszu „Procedura” z lewej strony ekranu i w nowym okienku wpisać nazwę procedury, którą chcesz dodać – pojawi się lista procedur do wyboru. Kliknij na tę, którą chcesz dodać do badania.

 


 Aby przypisać procedurę do konkretnej wizyty należy kliknąć puste kółko w kafelku wizyty. Kółko wypełni się kolorem niebieskim z białą ikoną „v

 

 

 

Uwaga: Procedura jest przypisywana w protokole badania do konkretnych wizyt. Można przypisać procedurę do dowolnej liczby wizyt w badaniu zarówno w głównej ścieżce badania, jak i w ramionach.

 

Aby protokół został zapisany, każda wizyta w protokole musi mieć przypisaną minimum 1 procedurę.