USTAWIENIA eWUŚ


Przycisk w prawym górnym rogu -> Ustawienia konta -> eWUŚ


Kliknij przycisk z inicjałami, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu i wybierz zakładkę Ustawienia konta. Następnie przejdź do sekcji eWUŚ.W tym oknie zaznacz Oddział NFZ z dostępnej listy. W zależności od oddziału pojawią się dodatkowe pola (Typ konta oraz Kod personelu). Wprowadź dane do logowania w systemie eWUŚ (login i hasło), wybierz status aktywności i zapisz ustawienia konta. Od tej pory system będzie automatycznie sprawdzać ubezpieczenie pacjentów posiadających numer PESEL.W razie potrzeby możesz wygenerować wiadomość e-mail z hasłem. W tym celu kliknij przycisk Wyślij hasło na maila. Jeżeli konto eWUŚ nie jest zablokowane, to co 10 dni system automatycznie zmienia hasło.

Zapoznaj się z poradnikiem wideo