Kroki opisane w poniższym poradniku dotyczą wyłącznie działalności (również tych w pełni prywatnych), które w księdze rejestrowej mają wpisane komórki organizacyjne. Księgę rejestrową można wyszukać na tej stronie internetowejNastępnie trzeba sprawdzić, czy w księdze został uwzględniony DZIAŁ III - Komórki organizacyjne zakładu leczniczego i ich profile. 

 

W przypadku prywatnych gabinetów lekarskich oraz podmiotów, które nie posiadają komórek organizacyjnych możliwość wystawiania e-skierowań jest dostępna od razu, jeśli ustawiono dane do połączenia z P1 (te same, które były wprowadzane dla e-recept) oraz ePodpis na kontach lekarzy.


PERSONALIZACJA SYSTEMU - KOMÓRKI ORGANIZACYJNE


Zarządzanie -> Personalizacja systemu -> Komórki organizacyjne 


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie, a następnie w sekcji Personalizacja systemu kliknij Komórki organizacyjne.W nowym widoku pojawi się Lista komórek organizacyjnych. Za pomocą ikony lupy możesz wyszukać np. konkretną poradnię lub oddział. Wystarczy wpisać nazwę lub jej fragment. Obok wyszukiwarki został umieszczony symbol filtrów.Listę można posegregować po Statusie (Aktywny, Nieaktywny) oraz Typie (NFZ, Prywatna) dodanych komórek organizacyjnych. Wybierz filtry i kliknij Zastosuj.


W celu wprowadzenia danych należy wybrać przycisk Dodaj komórkę organizacyjną. Operację trzeba wykonać kolejno dla wszystkich komórek organizacyjnych wpisanych do księgi rejestrowej.W nowym oknie wyświetli się formularz. Pierwszy krokiem jest uzupełnienie rubryki Kod resortowy VIII. Po wpisaniu danych w tej rubryce rozwinie się lista, z której należy wybrać właściwy kod wraz z przypisaną nazwą. Pole Nazwa własna komórki podlega edycji. Następnie trzeba określić Typ (NFZ, Prywatna) oraz wpisać Kod resortowy VII. W przypadku aktywnego modułu NFZ, Aurero umożliwia włączenie Sprawozdawczości kolejek oczekujących. W ostatnim kroku należy wybrać Personel medyczny, który zostanie przypisany do konkretnej komórki organizacyjnej. Po wykonaniu opisanych kroków pojawi się możliwość wyboru komórki organizacyjnej podczas tworzenia nowej rezerwacji. Lekarz również będzie miał taką opcję podczas przeprowadzania wizyty. Pamiętaj! Jeżeli lekarz jest przypisany do:


- jednej komórki organizacyjnej
 - będzie ona automatycznie dopisywać się do wizyty.
- więcej niż jednej komórki - za każdym razem przed wystawieniem skierowania trzeba będzie wybrać odpowiednią komórkę organizacyjną. W przeciwnym razie, podczas próby wygenerowania skierowania, oprogramowanie wyświetli błąd.


Zapoznaj się z poradnikiem wideo