Raportowanie zdarzeń medycznych do systemu P1

Zmodyfikowano dnia Wed, 24 Nov 2021 o 01:39 PM

Raportowanie zdarzeń medycznych odbywa się w Aurero automatycznie. Po zakończeniu wizyty oprogramowanie przesyła EDM do systemu P1. Poniższa instrukcja bardziej szczegółowo opisuje cały proces. 


Raporty zbiorcze - Zdarzenia medyczne 


W tej zakładce znajdują się wszystkie wysłane zdarzenia medyczne Twojej placówki. Możesz sprawdzić między innymi takie informacje jak: Status (Potwierdzone/Błąd), Data wizyty, Podsumowanie zdarzenia medycznego. W przypadku błędu masz możliwość wysłania ponownie informacji do systemu P1. 


Wymagania, które muszą zostać spełnione żeby zdarzenia medyczne zostały przesłane do P1

- w Aurero należy dodać certyfikaty jednostki (poradnik opisujący integrację z platformą e-Zdrowie)

- wizyta musi posiadać minimum jedno rozpoznanie i jedną procedurę

- na profilu pacjenta rubryka PESEL nie może być pusta oraz musi być wskazany oddział NFZ 

- dane pacjenta tj. imię i nazwisko wpisane w odpowiednie pola bez zbędnych spacji

- komórki organizacyjne (poradnie) uzupełnione zgodnie z informacjami zawartymi w księdze rejestrowej

- wizyta musi być zakończona w oprogramowaniu 


WAŻNE: możliwość przeglądania wysłanych zdarzeń medycznych należy włączyć w uprawnieniach nadawanych użytkownikom Aurero. W tym celu należy wejść w zakładkę Użytkownicy, a następnie wybrać konto użytkownika z listy i kliknąć EdytujW widoku edycji użytkownika wystarczy przewinąć stronę na sam dół, zaznaczyć uprawnienie Przeglądanie własnych zdarzeń medycznych i zapisać zmiany w systemie poprzez kliknięcie przycisku Zatwierdź. Jeżeli użytkownik posiada więcej niż jedną rolę w systemie (Manager, Lekarz, Rejestracja Medyczna itd.) można dodać uprawnienia w wybranej roli lub we wszystkich z ról. 
Menu -> Zarządzanie -> Raporty zbiorcze -> Zdarzenia medyczne 


  1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Raporty zbiorcze, a następnie przejdź do sekcji Zdarzenia medyczne  2. Pojawi się lista z widokiem wszystkich wysłanych zdarzeń medycznych. Kliknij w dowolny wiersz z listy aby mieć dostęp do dodatkowych akcji  3. Potwierdzone zdarzenia medyczne zostały prawidłowo zaraportowane do systemu P1. Skorzystaj z opcji Podsumowanie zdarzenia medycznego. W nowym oknie wyświetlą się szczegółowe informacje, które zostały przesłane do P1.   4. W przypadku zdarzeń ze statusem Błąd należy wejść w Podsumowanie statusu i sprawdzić, które informacje są nieprawidłowe. Następnie personel medyczny musi dokonać edycji wizyty.   5. Po wprowadzeniu korekt w karcie wizyty należy wrócić do zakładki Raporty zbiorcze - Zdarzenia medyczny, a następnie wyszukać wizytę na liście i skorzystać z funkcji Wyślij ponownie