Raporty - Wizyty - Raport finansowy

Zmodyfikowano dnia pon, 8 Kwi o 10:28 RANO

Raporty w sekcji podsumowanie finansowe zawierają zestaw danych ogólnych umożliwiający szybką analizę sytuacji finansowej placówki. 

Dane zebrane są w czytelne raporty i zestawiają informacje dotyczące: danych ogólnych (przychód, koszty, dochód, marża), stan kasowy, obrót w zależności od wykonanych usług (badania laboratoryjne, usługi, sprzedane produkty) ale również np. raport związany z typem realizowanej płatności (gotówka, karta, przelew, płatność on-line) kwotowy oraz procentowy.


Aby wykonać raport z wizyt, poniżej opisaliśmy co zaznaczyć w zakresie raportu aby pojawiła się informacja czy pacjent płacił kartą lub gotówką.


Jak wygenerować raport finansowy dla wizyt?


Aby wygenerować raport, należy:
1. Kliknąć Raporty (w menu z lewej strony) https://app.aurero.com/reports
2. Kliknać raport Finanse / Finanse ogółem - zakładka https://app.aurero.com/reports/finances/general
3. W sekcji "Wpłaty od pacjentów" z prawej strony kliknąć w przycisk Generuj raport (po prawej stronie paska Wpłaty pacjentów, zaznaczony strzałką na widoku poniżej)

Następnie należy uzupelnić formularz Generuj raport  Kliknąć niebieski przycisk Generuj raport 


Aby pobrać wygenerowane raporty proszę wejść w Zarządzanie -> Raporty -> następnie kliknąć w przycisk Zamówione raporty (na górze strony) - w zakładkę https://app.aurero.com/reports/history/list
Po najechaniu na rekord z wygenerowanym raportem prosimy pobrać na dysk komputera raport klikając myszką we wskazany przycisk na prawo ekranu 


RAPORTY - PODSUMOWANIE FINANSOWE 


Menu -> Raporty -> Finanse -> Podsumowanie finansowe


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Raporty, a następnie w sekcji Finanse kliknij przycisk Podsumowanie finansowe.W pierwszej kolejności widoczne są informacje ogólne podsumowania finansowego

dotyczące PrzychoduKosztówDochodu i Marży, a także dane odnośnie Obrotu z podziałem na usługibadania laboratoryjne oraz produkty.Kolejna sekcja prezentuje zestawienie dla Metod płatności.Następne sekcje przedstawiają informacje z podziałem na TransakcjeSpecjalizacjePersonelUżytkowników, Wpłaty od pacjentów, Obrót własny oraz Wypłaty dla personelu.


W rubryce Wpłaty od pacjentów znajduje się opcja wyeksportowania danych dotyczących płatności. W celu wygenerowania raportu należy kliknąć ikonę eksportu. W prawej części ekranu pojawi się nowe okno, w którym trzeba wybrać zakres datpersonel i format pliku (CSV, PDF, XLSX), a następnie kliknąć Generuj raport (plik będzie dostępny w zakładce Raporty -> Zamówione raporty).Na samym końcu Podsumowania finansowego zaprezentowane są dane w sekcjach Obrót własny oraz Wypłaty dla personelu.Chcesz zobaczyć konkretne rozliczenie w postaci Faktury lub Paragonu


Wejdź w Raporty -> Finanse -> Faktury lub Paragony Wyświetli się lista rozliczonych transakcji.

Podgląd rozliczenia zawiera także informacje o kwotach brutto oraz netto a także stawce VAT:Po kliknięciu na + przy numerze rozliczenia rozwinie się informacja z datą wizyty oraz typem faktury: