Raporty w sekcji podsumowanie finansowe zawierają zestaw danych ogólnych umożliwiający szybką analizę sytuacji finansowej placówki. 

Dane zebrane są w czytelne raporty i zestawiają informacje dotyczące: danych ogólnych (przychód, koszty, dochód, marża), stan kasowy, obrót w zależności od wykonanych usług (badania laboratoryjne, usługi, sprzedane produkty) ale również np. raport związany z typem realizowanej płatności (gotówka, karta, przelew, płatność on-line) kwotowy oraz procentowy.


RAPORTY - PODSUMOWANIE FINANSOWE


Menu -> Raporty -> Finanse -> Podsumowanie finansowe


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Raporty, a następnie w sekcji Finanse kliknij przycisk Podsumowanie finansowe.W pierwszej kolejności widoczne są informacje ogólne podsumowania finansowego

dotyczące PrzychoduKosztówDochodu i Marży, a także dane odnośnie Obrotu z podziałem na usługibadania laboratoryjne oraz produkty.Kolejna sekcja prezentuje zestawienie dla Metod płatności.Następne sekcje przedstawiają informacje z podziałem na TransakcjeSpecjalizacjePersonelUżytkowników, Wpłaty od pacjentów, Obrót własny oraz Wypłaty dla personelu.


W rubryce Wpłaty od pacjentów znajduje się opcja wyeksportowania danych dotyczących płatności. W celu wygenerowania raportu należy kliknąć ikonę eksportu. W prawej części ekranu pojawi się nowe okno, w którym trzeba wybrać zakres datpersonel i format pliku (CSV, PDF, XLSX), a następnie kliknąć Generuj raport (plik będzie dostępny w zakładce Raporty -> Zamówione raporty).Na samym końcu Podsumowania finansowego zaprezentowane są dane w sekcjach Obrót własny oraz Wypłaty dla personelu.Chcesz zobaczyć konkretne rozliczenie w postaci Faktury lub Paragonu


Wejdź w Raporty -> Finanse -> Faktury lub Paragony Wyświetli się lista rozliczonych transakcji.

Podgląd rozliczenia zawiera także informacje o kwotach brutto oraz netto a także stawce VAT:Po kliknięciu na + przy numerze rozliczenia rozwinie się informacja z datą wizyty oraz typem faktury: