Komunikat z błędami przy wystawianiu skierowania

Zmodyfikowano dnia Wed, 26 Jul 2023 o 04:25 PM

Najczęściej brak możliwości wystawienia skierowania wynika z braku poradni przypisanej do wizyty lub niepoprawne dane poradni z danymi w księdze rejestrowej. Należy w edycji wizyty zapisać poradnię (kod VII poradni w systemie w komórki organizacyjne powinien zgadzać się z kodem VII poradni w księdze rejestrowej)/

Zamieszczamy poniżej treść komunikatów z błędami, które pojawiają się w przypadkubraku uzupełnionych danych (danych ośrodka, wizyty, pacjenta):

 1. Błąd o treści:
  Nie udało się wystawić eSkierowania

  Błąd wynika z tego, że dane pacjenta: miasto, kod pocztowy lub numer domu są nieuzupełnione.
  Inne przyczyny błędu: Przychodnia nie posiada certyfikatu. Nie przypisano poradni do wizyty. 

  Należy wejść w edycję wizyty. Poradnia wyświetlii się automatycznie w chwili wejścia w edycję wizyty, ale należy dodatkowo zapisać wizytę z użyciem przycisku Zapisz

  Rozwiązanie: Proszę uzupełnić dane adresowe pacjenta. Prosze o sprawdznie czy wszystkie certyfikaty potrzebne do połączenia i podpisu dokumentu. Udostępniamy poradnik opsujący generowanie i wgrywanie certyfikatów P1: Centrum pomocy : Aurero (freshdesk.com)
  Poradnik opsujęcy wgrywanie cerrtyfikatu lekarza: Centrum pomocy : Aurero
  W celu sprawdzenia poprawności ustawień komórek organizacyjnych wprowadzonych do systemu, udostępniamy poradnik opisujący dodawanie komórki organizacyjnej (poradni): Centrum pomocy : Aurero 


 2. Błąd wynikający z braku wprowadzonych poprawnych danych poradni lub braku przypisanej poradni w edycji wizyty:
  MAIN Co najmniej jeden dokument nie spełnia reguł biznesowych dotyczących swojej klasy dokumentu (szczegóły błędu zawarte są w wyniku weryfikacji).
  DESCRIPTION Miejsce udzielania świadczeń podane na dokumencie jest niezgodne z CWUd. [pogrubienie moje]
  PLACE /ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/addr/descendant::*
  Rozwiązanie: Prosimy o sprawdzenie czy VII kod resortowy poradni (komórki organizacyjnej) przypisanej do danej wizyty jest zgodny z VII kodem resortowym zawartym w księdze rejestrowej. Kod resortowy - jak go znaleźć?                                                                                                                                              Prosimy również o sprawdzenie, czy komórki organizacyjne są odpowiednio skonfigurowane, zgodnie z księgami. Organizacja NFZ -> komórki organizacyjne -> przypięcie lekarza zgodnie z P1

  Po wykonaniu powyższego sprawdzenia, należy wejść w edycję rezerwacji, wybrać cwybrac docelową poradnię ii zapisać z wybraną poradnią. Po zapisaniu poradni, prosimy o ponowne wystawienie e-Skierowania.

  Trzeba też pamiętać, że poradnia może być typu NFZ lub prywatnego. Nie będzie można przypisać wizyty NFZ do poradni prywatnej i na odwrót.

3. Nieprawidłowy kod skierowania.

Treść SMS:

nieprawidłowy kod.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z ww. podmiotem.

Z poważaniem
eZdrowie

UWAGA!!!
Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie prosimy na nią nie odpowiadać."

Przyczyna:

Najprawdopodobniej poradnia odrzuciła skierowanie, ponieważ nie powinno do nich trafić.

 

4. Czasami użytkownik próbuje podmienić e-skierowanie w edycji zakończonej już wizyty. Wykonanie takiej akcji nie zakończy się powodzeniem w Aurero ale zarówno nie jest ona blokowana przez system. 

 

5. Zaczytywanie skierowań w oknie rezerwacji 

Przy kontynuacji leczenia ze skierowaniem należy kliknąć przycisk Załaduj dane - wtedy zostaną załadowane informacje dotyczące ostatniego e-skierowania.
Przycisk Załaduj dane pojawia się dopiero po wyborze Typu wizyty -kontynuacja leczenia ze skierowaniem lub nowa wizyta ze skierowaniem. 


6. Komunikat: Wystąpił błąd podczas odczytu e-skierowania. Brak danych. 

Podczas tworzenia rezerwacji lub podczas edycji zostały wypełnione wszystkie wymagane pola (pacjent, termin do konkretnego lekarza, NFZ, rodzaj wizyty, poradnia, rodzaj skierowania, PIN/klucz e-skierowani). 

Przy próbie zapisania rezerwacji pojawia się komunikat: Wystąpił błąd podczas odczytu e-skierowania. Brak danych. 

Odpowiedź: oznacza to, że dla wpisanego numeru PESEL oraz kodu PIN nie zostało wystawione skierowanie. 

 

7. ‘Aktualny status obiektu nie pozwala na wykonanie operacji.’ Oznacza to, że e-skierowanie jest zrealizowane, w trakcie realizacji lub zostało anulowane.
Zaimportowane e-skierowanie przyjmuje status U_Realizatora. Tym samym taki dokument nie jest już dostępny w bazie CSIOZ. Przy próbie zaimportowania takiego e-skierowania użytkownik otrzyma komunikat Aktualny status obiektu nie pozwala na wykonanie operacji. Realizacja e-skierowania odbywa się automatycznie, gdy usługa, z którą jest powiązane osiągnie status co najmniej Rozpoczęto realizację.

 

8. Wystąpił błąd podczas realizacji e-skierowania. Wystawca skierowania nie wskazał możliwości refundacji świadczenia ze środków publicznych.

Opis przypadku: nie ma możliwości realizacji skierowania dla ubezpieczonego pacjenta, pojawia się komunikat po wpisaniu danych. 


9. Błąd przy wystawianiu skierowania na hospitalizację

Nasz system działa tak, że w dniu przyjęcia do szpitala pacjent musi mieć sprawdzony status ubezpieczonego przez ewuś, w przypadku skierowań refundowanych (np. do szpitalnictwa) powinien mieć też sprawdzonego ewusia w dniu wizyty (wystawienia skierowania). Jeśli nie było sprawdzenia statusu ubezpieczonego przez ewuś - pacjent podpisuje oświadczenie o ubezpieczeniu.


10. Błąd o treści dokument XML niezgodny z XSD

Jeśli w chwili wystawienia skierowania, nie były wypełnione wszystkie potrzebne dane pacjenta.

Należy wypełnić np. date urodzenia pacjenta. Po wypełnieniu daty urodzenia przez pacjenta i uzupełnieniu numeru pesel, należy wystawić ponownie skierowanie, inne dane dotyczące pacjenta (np. adres). Brak wypełnionej daty urodzenia pacjenta, w chwili wystawienia skierowania skutkuje poniższym błędem:


11. Format telefonu w danych ośrodka powinien być wyłącznie w formacie 9-cyfrowym (tj 00000000 - przy numerze 000-000-000). Aby skierowania generowały się poprawnie powinny być wprowadzone wszystkie dane ośrodka (prócz numeru telefonu w odpowiednim formacie, poprawny REGON 9-cyfrowy i 14-cyfrowy). Udostępniamy instrukcję jak poprawnie skonfigurować placówkę, aby wystawianie skierowań i recept było możliwe: Centrum pomocy : Aurero 

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł