Komunikaty z błędami przy wystawianiu skierowania

Zmodyfikowano dnia pon, 24 Cze o 1:32 PO POŁUDNIU

Najczęściej brak możliwości wystawienia skierowania wynika z braku poradni przypisanej do wizyty lub niepoprawne dane poradni (niepokrywające się z danymi w księdze rejestrowej). Należy w edycji wizyty zapisać poradnię (kod VII poradni w systemie w komórki organizacyjne powinien zgadzać się z kodem VII poradni w księdze rejestrowej)

Zamieszczamy poniżej omówienie postępowania w razie wystąpienia komunikatów z błędami, np które pojawiają się w przypadku braku uzupełnionych danych (danych ośrodka, wizyty, pacjenta) 


1. Błąd o treści:
Nie udało się wystawić eSkierowania

Błąd wynika z tego, że dane pacjenta: miasto, kod pocztowy lub numer domu są nieuzupełnione.
Inne przyczyny błędu: Przychodnia nie posiada certyfikatu. Nie przypisano poradni do wizyty. 

Należy wejść w edycję wizyty. Poradnia wyświetlii się automatycznie w chwili wejścia w edycję wizyty, ale należy dodatkowo zapisać wizytę z użyciem przycisku Zapisz

Rozwiązanie: Proszę uzupełnić dane adresowe pacjenta. Prosze o sprawdznie czy wszystkie certyfikaty potrzebne do połączenia i podpisu dokumentu. Udostępniamy poradnik opsujący generowanie i wgrywanie certyfikatów P1: Centrum pomocy : Aurero (freshdesk.com)
Poradnik opsujęcy wgrywanie cerrtyfikatu lekarza: Centrum pomocy : Aurero
W celu sprawdzenia poprawności ustawień komórek organizacyjnych wprowadzonych do systemu, udostępniamy poradnik opisujący dodawanie komórki organizacyjnej (poradni): Centrum pomocy : Aurero 


2. Błąd wynikający z braku wprowadzonych poprawnych danych poradni lub kiedy poradnia zapisana w edycji wizyty ma kodz VII niezgodny z kodem VII poradni w RPWDL (księdze rejestrowej) placówki: 
MAIN Co najmniej jeden dokument nie spełnia reguł biznesowych dotyczących swojej klasy dokumentu (szczegóły błędu zawarte są w wyniku weryfikacji).
DESCRIPTION Miejsce udzielania świadczeń podane na dokumencie jest niezgodne z CWUd. 

PLACE /ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/addr/descendant::*
Rozwiązanie: Prosimy o sprawdzenie czy VII kod resortowy poradni (komórki organizacyjnej) przypisanej do danej wizyty jest zgodny z VII kodem resortowym zawartym w księdze rejestrowej. Kod resortowy - jak go znaleźć?                                                                      Prosimy również o sprawdzenie, czy komórki organizacyjne są odpowiednio skonfigurowane, zgodnie z księgami. Organizacja NFZ -> komórki organizacyjne -> przypięcie lekarza zgodnie z P1

Po wykonaniu powyższego sprawdzenia, należy wejść w edycję rezerwacji, wybrać docelową poradnię i zapisać z wybraną poradnią. Po zapisaniu poradni, prosimy o ponowne wystawienie e-Skierowania.
Jeśli problem utrzymuje się należy poprawić dane poradni / komórki organizacyjnej w systemie - aby było możliwe wystawienie skierowania:
 kod rejestrowy VII komórki organizacyjnej w Aurero powinien być zgodny z kodem VII na jaki zarejestrowana jest poradnia w księdze rejestrowej (RPWDL). Udostępniamy instrukcję w linku Należy przed wizytą lekarską zapisać w edycji wizyty poradnię (poradnia nie przypisuje się automatycznie dla rezerwacji ze Znany Lekarz i Portal Pacjenta)  

Przy rezerwacjach ze Znany Lekarz / Lekarz Center / Portal Pacjenta po wejściu w edycję wizyty poradnia automatycznie się podstawia w systemie, ale nie oznacza to, że została przypisana. Należy w edycji wizyty  klinąć przycisk Zapisz po postawieniu poradni.


Trzeba też pamiętać, że poradnia może być typu NFZ lub prywatnego. Nie będzie można przypisać wizyty NFZ do poradni prywatnej i na odwrót.


3. Nieprawidłowy kod skierowania.

Treść SMS:

nieprawidłowy kod.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z ww. podmiotem.

Z poważaniem
eZdrowie

UWAGA!!!
Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie prosimy na nią nie odpowiadać."

Przyczyna:

Najprawdopodobniej poradnia odrzuciła skierowanie, ponieważ nie powinno do nich trafić.

 

4. Czasami użytkownik próbuje podmienić e-skierowanie w edycji zakończonej już wizyty. Wykonanie takiej akcji nie zakończy się powodzeniem w Aurero ale zarówno nie jest ona blokowana przez system. 

 

5. Zaczytywanie skierowań w oknie rezerwacji 

Przy kontynuacji leczenia ze skierowaniem należy kliknąć przycisk Załaduj dane - wtedy zostaną załadowane informacje dotyczące ostatniego e-skierowania.
Przycisk Załaduj dane pojawia się dopiero po wyborze Typu wizyty -kontynuacja leczenia ze skierowaniem lub nowa wizyta ze skierowaniem. 


6. Komunikat: Wystąpił błąd podczas odczytu e-skierowania. Brak danych. 

Podczas tworzenia rezerwacji lub podczas edycji zostały wypełnione wszystkie wymagane pola (pacjent, termin do konkretnego lekarza, NFZ, rodzaj wizyty, poradnia, rodzaj skierowania, PIN/klucz e-skierowani). 

Przy próbie zapisania rezerwacji pojawia się komunikat: Wystąpił błąd podczas odczytu e-skierowania. Brak danych. 

Odpowiedź: oznacza to, że dla wpisanego numeru PESEL oraz kodu PIN nie zostało wystawione skierowanie. 

 

7. ‘Aktualny status obiektu nie pozwala na wykonanie operacji.’ Oznacza to, że e-skierowanie jest zrealizowane, w trakcie realizacji lub zostało anulowane.
Zaimportowane e-skierowanie przyjmuje status U_Realizatora. Tym samym taki dokument nie jest już dostępny w bazie CSIOZ. Przy próbie zaimportowania takiego e-skierowania użytkownik otrzyma komunikat Aktualny status obiektu nie pozwala na wykonanie operacji. Realizacja e-skierowania odbywa się automatycznie, gdy usługa, z którą jest powiązane osiągnie status co najmniej Rozpoczęto realizację.

 

8. Wystąpił błąd podczas realizacji e-skierowania. Wystawca skierowania nie wskazał możliwości refundacji świadczenia ze środków publicznych.

Opis przypadku: nie ma możliwości realizacji skierowania dla ubezpieczonego pacjenta, pojawia się komunikat po wpisaniu danych. 


9. Błąd przy wystawianiu skierowania na hospitalizację

Nasz system działa tak, że w dniu przyjęcia do szpitala pacjent musi mieć sprawdzony status ubezpieczonego przez ewuś, w przypadku skierowań refundowanych (np. do szpitalnictwa) powinien mieć też sprawdzonego ewusia w dniu wizyty (wystawienia skierowania). Jeśli nie było sprawdzenia statusu ubezpieczonego przez ewuś - pacjent podpisuje oświadczenie o ubezpieczeniu.


10. Komunikat z błędem o treści dokument XML niezgodny z XSD występuje jeśli w chwili wystawienia skierowania, nie były wypełnione wszystkie wymagane dane pacjenta.

Aby było możliwe wystawienie skierowania, w chwili wystawiania skierowania powinny być zapisane w systemie dane pacjenta np. data urodzenia pacjenta. Należy wypełnić w edycji pacjenta date urodzenia i należy uzupełnienić numer pesel, inne dane dotyczące pacjenta (np. adres). Następnie prosimy wystawić skierowanie 

Brak wypełnionej daty urodzenia pacjenta i numeru pesel, w chwili wystawienia skierowania skutkuje poniższym błędem:


11. Format telefonu w danych ośrodka powinien być wyłącznie w formacie 9-cyfrowym bez spacji (tj 00000000 - przy numerze 000-000-000). Aby skierowania generowały się poprawnie powinny być wprowadzone wszystkie dane ośrodka (prócz numeru telefonu w odpowiednim formacie, poprawny REGON 9-cyfrowy i 14-cyfrowy). Udostępniamy instrukcję jak poprawnie skonfigurować placówkę, aby wystawianie skierowań i recept było możliwe: Centrum pomocy : Aurero 


12. Problem z realizacją skierowaniań w szpitalu. 

Treść problemu: szpital w ogóle nie widzi skierowań na hospitalizację. Poniżej zrzut ekranu z komunikatem, który się pojawia w szpitalu (pacjent nie może zostać przyjęty na podstawie tego skierowania na do szpitala. Dostaje wtedy informację: Podmiot, który rozpoczął realizację jest inny niż realizator wskazany w skierowaniu.)


Rozwiązanie:

Prosimy wystawiać skierowania na hospitalizację bez wpisywania konkretnej placówki - poprawnie są procesowane przez szpitale, skierowania na hospitalizację bez wpisania konkretnej placówki przy wystawianiu skierowania