A2 - Wzór zgłoszenia - w jaki sposób zgłaszać problemy

Zmodyfikowano dnia pon, 20 Maj o 9:28 PO POŁUDNIU

Omawiamy jak zgłaszać błędy i problemy


Wzór zgłoszenia wraz z polami, które należy wypełnić, aby dział wsparcia mógł sprawdzić i rozwiązać problem:


Title (nazwa ośrodka - gdzie i jaki problem): 


Link strony w systemie: 


User (login / adres usera, na który loguje się user zgłaszający problem):  


Steps to reproduce (opis przebiegu problemu):


Current result (obecny stan - zrzuty ekranu):


Expected result (oczekiwany rezultat):Powyższe informacje należy przekazać działowi wsparcia mailowo na adres kontakt@aurero.com lub na czat działu wsparcia (należy kliknąć znak ?  -->   wybrać z listy i kliknąć czat)