A2 - cennik badań laboratoryjnych i jak zlecić skierowanie na badanie?

Zmodyfikowano dnia Sat, 30 Dec 2023 o 04:09 PM

Poniższa instrukcja dotyczy dodawania badań laboratoryjnych i skierowań na badania laboratoryjne obsługiwanych w systemie Aurero 2.0. 

Na wstępie, jeśli nie korzystali jeszcze Państwo z funkcjonalności badań laboratoryjnych, proszę przekazać wsparciu technicznemu odpowiedzi na pytania: 

1. Czy planują Państwo w przyszłości integrację oprogranowania z konkretnym laboratorium (Synevo, Alab, Diagnostyka)?  Czy byłoby to konkretne laboratorium z wymienionych, czy inne (należy wybrać jedno laboratorium, z którego usług planują Państwo korzystać). 

2. Czy mają Państwo w planach pełnej integracji z danym laboratorium? Obecnie ta opcja nie jest jeszcze dostępna.

3. Czy potrzebują Państwo wprowadzić pojedyncze badania, czy są Państwo zainteresowani importem dużej ilości badań?


Aby rozpocząć ręczne wprowadzanie badań należy wybrać zakładkę Zarządzanie -> Cennik -> Badania laboratoryjne. Następnie proszę wybrać Dodaj cennik po prawej stronie ekranu.
Podajemy link do cennika w sytemie https://app.aurero.com/management/system-settings/services-prices/ - po przekierowaniu wybieramy zakładkę Badania laboratoryjne

Obok przycisku Nowe badanie są widoczne dwa przyciski- Szukaj oraz Filtruj. Pierwszy z nich pozwala na znalezienie listy pobrań od konkretnego pacjenta, drugi- pokazanie tylko zabiegów z określonym statusem (ZlecenieWysłane do laboratorium oraz Wyniki).

Aby podejrzeć cenę laboratorium i inne dane, należy kliknąć na dane badanie podświetlone na niebiesko


Następnie w polu Pacjent wpisać imię i nazwisko, po wyszukaniu wybrać z rozwijanej listy pacjenta, dla którego zostało zlecone badanie laboratoryjne.


Jeśli potrzebują Państwo, aby zostało wprowadzone do systemu więcej badań prosimy o przygotowanie pliku excel (w formacie .xlsx) z cennikiem badań laboratoryjnych, W załączeniu jest dokument o nazwie [AureroA2]Migracja_cennika_badań, w którym jest opisane jakie pola musi zawierać plik, abyśmy mogli zaimportować cennik badań do systemu. Dla pliku:

nazwy kolumn muszą być takie same - wielkość liter, spacje). 

- ceny w formacie liczbowym bez “zł“ 

- używać kropki dla wartości dziesiętnych, nie używać z przecinka

- w excel pole ceny poprawnie importowane jest dla formatu Number, General (nie używać Date)

Import cennika nie działa dla pola id laboratorium i kod badania - wprowadzane są ręcznie w edycji każdej pozycji przez placówkę po wykonaniu importu przez Aurero. Udostępniamy w załączeniu wzór cennika badań laboratoryjnych.


Aby zmienić status wprowadzonego badania ze statusu “Nowe zlecenie”, na status “Wysłano do laboratorium”, należy kliknąć w polu z danym badaniem w pierwszą ikonę po prawej stronie ekranu. Pozostałe statusy zlecenia są ustawiane automatycznie w momencie podłączenia integracji z laboratorium w Aurero (obecnie ma integracji z laboratorium na A2 i nie można zmienić statusu badania na np. Otrzymano wyniki). Ta funkcja będzie dostępna w przyszłości. Trzecia ikona (pisak) służy do edycji badania.. 


Załączenie wyników badań w postaci pliku w formacie .png,.jpg,.pdf jest możliwe po wejściu w Terminarz (kliknąć i w +, aby rozwinąć opcje). Po wybraniu przy wizycie opcji Dokumenty w kolejnym kroku należy wybrać Dodaj dokumenty, aby dodać plik z wynikami badań.

Obecnie rozliczenie badania jest możliwe przy rozliczaniu wizyty (w zakładce Terminarz - pole Płatność), przy wyborze opcji rozliczenia badania.


SKIEROWANIE NA BADANIA LABORATORYJNE


Aby zlecić nowe skierowanie na badania laboratoryjne lekarz po wejściu w Terminarz klika w EDM wizyty.

Następnie po otwarciu EDM wizyty lekarz wybiera zakładkę eskierowania i wybrać skierowanie na badania laboratoryjne.

Otworzy się okno Nowe skierowanie - badania laboratoryjne, w którym trzeba uzupełnić dane skierowania. Należy wprowadzić nazwę badania, aby je wyszukać. Nie ma możliwości zmiany ceny badania z tego poziomu. Po wyborze badania i uzupełnieniu danych, należy kliknąć przycisk Generuj.


Wygenerowane zostanie skierowanie na badania laboratoryjne.WYSZUKIWANIE USŁUG - ROZLICZENIE WIZYTY


Wyszukiwanie po nazwach w cenniku działa tak, że możliwe jest wyszukiwanie po słowie kluczowym (dłuższym niż 2 znaki). 
Prosimy używać fraz kluczowych dłuższych niż dwa znaki przy wyszukiwaniu. Należy wpisywać słowo kluczowe i wybierać w ten sposób z wyszukiwania. Np wyszukiwać daną pozycję badania po słowie kluczowym "Analiza" lub "DNA

Przykład: Wyszukuje się badanie o nazwie: Badanie przesiewowe w kierunku nietolerancji lub Badanie przesiewowe - jak nazwa jest dłuższa nie wyszukuje się


Przy rozliczaniu wizyty w wyszukiwaniu proszę nie wpisywać znaku + tylko posługiwać się fragmentem nazwy tj "Candida albicans ". Jak nazwa badania ma dwa znaki, to nie wyszukuje - proszę zmienić nazwę w cenniku z "CK" na "Badanie CK" i wtedy badanie będzie już wyszukiwać się w rozliczeniu


Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł