Jak dodać pozostałe koszty, które nie występują jako domyślne?

Zmodyfikowano dnia Thu, 10 Aug 2023 o 06:57 PM

W ramach zarządzania cennikami Aurero dysponuje domyślnymi pozycjami, które są tymi najczęściej występującymi.


W przypadku gdy zachodzi potrzeba, można zdefiniować nowy własny koszt.


Definiowanie pozostałych kosztów


Definiowanie pozostałych kosztów odbywa się z poziomu Managera Organizacji, w przypadku gdy nie posiadasz stosownych uprawnień, zgłoś taką potrzebę swojemu przełożonemu.


1. Aby dodać koszty, wejdź na profil twojej organizacji, następnie wybierz: "Pozostałe koszty"

2. Wybierz: "Dodaj pozostały koszt"


3.  Wprowadź nazwę kosztu, a następie wybierz: "Zapisz"Dodawanie pozostałych kosztów do badania klinicznego


1. Wybierz cennik jaki planujesz tworzyć/edytować (zobacz jak to zrobić -> Jak dodawać cenniki?)


2.  Wybierz: "Dodaj pozostały koszt"

3. Wybierz koszt z listy wcześniej zdefiniowanych przez Managera Twojej Organizacji, następnie kliknij "Dodaj"
4. Dodatkowy koszt pojawi się w twoim cenniku, teraz możesz uzupełnić kwoty lub usunąć pozycję.