Wprowadzanie pozycji do cennika - usprawnienia

Zmodyfikowano dnia Thu, 10 Aug 2023 o 06:58 PM

W ramach uzupełniania systemu, istnieje możliwość szybszego uzupełnienia pewnych danych dla pozycji które są puste.


1. Wybierz "Ustaw domyślne wartości" - by wybrać walutę i wskazać czy całość kosztów powinna być oznaczona jako rozliczana "z budżetu ośrodka".2.  Wybierz wybraną walutę z rozwijalnej listy (jeśli wszystkie pozycje posiadają taką samą) oraz wskaż czy koszty są rozliczane "z budżetu ośrodka"
3. Po zapisaniu, wszystkie puste pozycje przyjmą wskazane wartości.


4. Analogiczna możliwość dotyczy każdej osobnej kategorii w ramach cennika.

Wybierz trzy kropki przy wypranej pozycji oraz kliknij "Ustaw domyślne wartości"

5. Wybierz jaką wartość powinny mieć wszystkie pozycje w ramach danej kategorii kosztów.

 Masz możliwość wskazania kwoty, waluty oraz zdecydowania czy koszty te będą rozliczane z "Z budżetu ośrodka"


     

  6. Po zapisaniu danych wskazana kategoria przyjmie takie same wskazane wartości.