Dodawanie użytkowników do jednostki

Zmodyfikowano dnia Tue, 27 Feb 2024 o 11:41 AM

Dowiedz się, jak optymalnie wykorzystać funkcjonalności oprogramowania Aurero, by szybko i sprawnie dodać nowe osoby do zespołu. Poznaj najważniejsze funkcje, które umożliwiają aktualizacje stanu kadrowego, zapewniają płynną komunikację oraz efektywną realizację obowiązków.


Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • Jaka jest różnica między użytkownikiem a pracownikiem,
  • Jak dodać pracownika i umożliwić mu logowanie się do systemu,
  • Jak dodać użytkownika i tym samym nadać mu dostęp do Aurero,


UŻYTKOWNIK A PRACOWNIK

Użytkownik - jest to osoba, która może zalogować się do systemu korzystając z loginu i hasła. Systemowo użytkownik ma nadane imię, nazwisko, e-mail oraz przynajmniej jedną rolę. Przykładami użytkownika może być: administrator placówki, rejestracja medyczna czy manager.

Pracownikiem - nazywamy użytkownika, który ma dostęp do obszarów systemu wynikających z pełnionej przez niego roli medycznej (np. lekarz, pielęgniarka itd.). Pracownik może mieć swój harmonogram pracy i mogą się do niego zapisywać pacjenci. Ma również dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta i może przeprowadzać wizyty. 


*Aby pracownik mógł zalogować się do Aurero musi widnieć na liście użytkowników


UŻYTKOWNIKPRACOWNIK I UŻYTKOWNIK
AdministratorLekarz
ManagerPielęgniarka
Rejestracja medycznaPołożna
Pracownik call centerRatownik medyczny
KsięgowaFizjoterapeuta
AnalitykFarmaceuta
Prezes lub właściciel placówkiPsycholog

Dietetyk


DODAWANIE PRACOWNIKA

Aby przejść do karty dodawania pracownika należy wejść w ,,Zarządzanie" a następnie w ,,Pracownicy".Po wejściu do panelu zarządzania pojawi nam się lista pracowników (należy pamiętać, że przy pierwszym uruchomieniu systemu lista będzie pusta). W celu dodania nowego pracownika wystarczy kliknąć niebieski przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu o nazwie ,,Dodaj pracownika".Kolejnym krokiem w dodawaniu pracownika jest uzupełnienie jego informacji osobowych w formularzu dodawania pracownika. W tym miejscu możemy dodać informacje takie jak dane osobowe, typ pracownika czy jego zdjęcie. Istotnymi informacjami, które powinniśmy zawrzeć w panelu są również: numer PWZ, specjalizacja czy izba lekarska (każde z wymienionych posiada dedykowane pole tekstowe).Aby pracownik mógł zalogować się do systemu i korzystać z jego funkcjonalności, musimy wskazać z jakiego adresu e-mail będzie korzystał. W tym celu należy przejść do zakładki ,,Konto użytkownika" (znajdującej się obok informacji ogólnych) i wpisać adres e-mail, którym pracownik będzie się logował do systemu. Ważne jest również wybranie chociaż jednego poziomu uprawnień dla dodawanego pracownika.NADAWANIE DOSTĘPU I ROLI UŻYTKOWNIKOWI

Aby nadać dostęp użytkownikowi Aurero, który nie będzie pełnił funkcji medycznej należy przejść do ,,Zarządzanie" a następnie ,,Użytkownicy".Po wejściu w zakładkę użytkowników pojawi się lista aktywnych użytkowników. W celu dodania nowego użytkownika wystarczy kliknąć niebieski przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu o nazwie ,,Dodaj użytkownika".Podczas dodawania użytkownika należy uzupełnić szczegóły zgodnie z ich podpisami (np. imię, nazwisko lub adres e-mail). W tym miejscu również możesz połączyć istniejący personel (który nie jest jeszcze połączony z użytkownikiem) z tworzonym właśnie kontem użytkownika. Należy pamiętać, że łączenie kont nie jest konieczne dla ról które tego nie wymagają (np. rejestracja medyczna, manager itp.).