Dodawanie użytkowników do jednostki

Zmodyfikowano dnia Tue, 27 Feb 2024 o 11:41 AM

Dowiedz się, jak optymalnie wykorzystać funkcjonalności oprogramowania Aurero, by szybko i sprawnie dodać nowe osoby do zespołu. Poznaj najważniejsze funkcje, które umożliwiają aktualizacje stanu kadrowego, zapewniają płynną komunikację oraz efektywną realizację obowiązków.


Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • Jaka jest różnica między użytkownikiem a pracownikiem,
  • Jak dodać pracownika i umożliwić mu logowanie się do systemu,
  • Jak dodać użytkownika i tym samym nadać mu dostęp do Aurero,


UŻYTKOWNIK A PRACOWNIK

Użytkownik - jest to osoba, która może zalogować się do systemu korzystając z loginu i hasła. Systemowo użytkownik ma nadane imię, nazwisko, e-mail oraz przynajmniej jedną rolę. Przykładami użytkownika może być: administrator placówki, rejestracja medyczna czy manager.

Pracownikiem - nazywamy użytkownika, który ma dostęp do obszarów systemu wynikających z pełnionej przez niego roli medycznej (np. lekarz, pielęgniarka itd.). Pracownik może mieć swój harmonogram pracy i mogą się do niego zapisywać pacjenci. Ma również dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta i może przeprowadzać wizyty. 


*Aby pracownik mógł zalogować się do Aurero musi widnieć na liście użytkowników


UŻYTKOWNIKPRACOWNIK I UŻYTKOWNIK
AdministratorLekarz
ManagerPielęgniarka
Rejestracja medycznaPołożna
Pracownik call centerRatownik medyczny
KsięgowaFizjoterapeuta
AnalitykFarmaceuta
Prezes lub właściciel placówkiPsycholog

Dietetyk


DODAWANIE PRACOWNIKA

Aby przejść do karty dodawania pracownika należy wejść w ,,Zarządzanie" a następnie w ,,Pracownicy".Po wejściu do panelu zarządzania pojawi nam się lista pracowników (należy pamiętać, że przy pierwszym uruchomieniu systemu lista będzie pusta). W celu dodania nowego pracownika wystarczy kliknąć niebieski przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu o nazwie ,,Dodaj pracownika".Kolejnym krokiem w dodawaniu pracownika jest uzupełnienie jego informacji osobowych w formularzu dodawania pracownika. W tym miejscu możemy dodać informacje takie jak dane osobowe, typ pracownika czy jego zdjęcie. Istotnymi informacjami, które powinniśmy zawrzeć w panelu są również: numer PWZ, specjalizacja czy izba lekarska (każde z wymienionych posiada dedykowane pole tekstowe).Aby pracownik mógł zalogować się do systemu i korzystać z jego funkcjonalności, musimy wskazać z jakiego adresu e-mail będzie korzystał. W tym celu należy przejść do zakładki ,,Konto użytkownika" (znajdującej się obok informacji ogólnych) i wpisać adres e-mail, którym pracownik będzie się logował do systemu. Ważne jest również wybranie chociaż jednego poziomu uprawnień dla dodawanego pracownika.NADAWANIE DOSTĘPU I ROLI UŻYTKOWNIKOWI

Aby nadać dostęp użytkownikowi Aurero, który nie będzie pełnił funkcji medycznej należy przejść do ,,Zarządzanie" a następnie ,,Użytkownicy".Po wejściu w zakładkę użytkowników pojawi się lista aktywnych użytkowników. W celu dodania nowego użytkownika wystarczy kliknąć niebieski przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu o nazwie ,,Dodaj użytkownika".Podczas dodawania użytkownika należy uzupełnić szczegóły zgodnie z ich podpisami (np. imię, nazwisko lub adres e-mail). W tym miejscu również możesz połączyć istniejący personel (który nie jest jeszcze połączony z użytkownikiem) z tworzonym właśnie kontem użytkownika. Należy pamiętać, że łączenie kont nie jest konieczne dla ról które tego nie wymagają (np. rejestracja medyczna, manager itp.).Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł