Konfiguracja danych podstawowych placówki

Zmodyfikowano dnia Tue, 27 Feb 2024 o 11:38 AM

Podczas konfiguracji danych podstawowych w Aurero ustawiamy kluczowe parametry naszej placówki, takie jak jej lokalizacja, godziny pracy, oferowane usługi, personel medyczny, ilość dostępnych pomieszczeń i wiele innych ważnych aspektów, które wpływają na codzienne funkcjonowanie biznesu medycznego. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, proces ten jest nie tylko prosty, ale także zrozumiały i intuicyjny. 


Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • Jak wypełnić podstawowe dane na temat placówki,
  • Jak dodać gabinety dostępne w placówce,
  • Jak ustawić godziny pracy obowiązujące w placówce oraz dni wolne,


USTAWIENIA DANYCH PODSTAWOWYCH

W celu ustawienia danych podstawowych Twojej placówki takich jak: nazwa, lokalizacja czy numer telefonu, należy wejść w zakładkę ,,Zarządzanie" a następnie ,,Dane ośrodka".Po otwarciu danych ośrodka wystarczy wpisać w odpowiednie okienka wymagane informacje.DODAWANIE GABINETÓW 

Gabinety są niezbędne aby utworzyć harmonogram pracy i zadeklarować w jakim gabinecie Lekarz będzie przyjmował Pacjentów. Bez wcześniej ustawionych gabinetów, umówienie wizyty w harmonogramie będzie niemożliwe. Aby dostać się do karty zarządzania gabinetami należy wejść w ,,Zarządzanie" i ,,Gabinety".Po wejściu w zakładkę gabinetów pojawi się lista, na której wyświetlane będą wszystkie dodane wcześniej gabinety. Należy pamiętać, że przy pierwszym uruchomieniu systemu lista będzie pusta i konieczne jest dodanie przynajmniej jednego gabinetu aby móc tworzyć harmonogramy.W celu dodania gabinetu wystarczy kliknąć ,,Dodaj gabinet". Po wejściu do kreatora gabinetu należy uzupełnić nazwę gabinetu oraz kliknąć ,,Zapisz". W dowolnym momencie możesz zmienić nazwę gabinetu klikając w jego nazwę lub na przycisk z ikoną ołówka po prawej stronie.Status gabinetu pozwala na określenie czy gabinet jest aktywny i gotowy do użytku. Aby zmienić jego status i wyłączyć go z możliwości uwzględniania w harmonogramie wystarczy kliknąć napis ,,Aktywny" i zmienić status na ,,Nie aktywny" (analogicznie działa to przy powrocie do aktywności).


 

USTAWIENIE GODZIN PRACY PLACÓWKI

Aby ustawić godziny w których pracuje placówka należy wejść w ,,Zarządzanie" a następnie ,,Harmonogram pracy".Po wejściu w harmonogram pracy pojawi się harmonogram zaplanowany na dzień dzisiejszy w ujęciu wszystkich gabinetów. Pozwala to na szybki podgląd zaplanowanych wizyt w poszczególnych gabinetach.Aby ustawić godziny pracy placówki należy z górnej belki wybrać zakładkę ,,Godziny pracy". Następnie ustawiamy zakres godzin otwarcia placówki oraz dni w których placówka jest nieczynna. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć ,,Zapisz".W momencie gdy chcemy ustawić dni wolne placówki (np. święta państwowe) należy z górnej belki wybrać kartę ,,Dni wolne". Wyświetli nam to listę z zaplanowanymi przez nas dniami wolnymi od pracy. Przy pierwszym uruchomieniu lista będzie pusta. Aby dodać dzień wolny wystarczy kliknąć guzik o tej samej nazwie. Po kliknięciu ,,Dodaj dzień wolny" pojawi się okno z wyborem daty oraz polem do dodania opcjonalnego opisu lub nazwy.Poniżej znajduje się przykładowa lista z uzupełnionymi dniami wolnymi.