Edycja i dodawanie dokumentów do konta pacjenta

Zmodyfikowano dnia Wed, 08 Apr 2020 o 02:51 PM

Dodawanie dokumentów do konta pacjenta w systemie

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna ma ułatwić życie zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Niebawem nikt już nie będzie pamiętał o papierowych receptach czy konieczności przychodzenia do przychodni, celem umówienia się na wizytę czy poznania wyników swoich badań. Dzięki naszemu programowi dokumentacja Państwa pacjentów będzie przechowywana w bezpieczny i uporządkowany sposób. Nasz elektroniczny system dokumentacji usprawni również prowadzenie historii choroby pacjenta i umożliwi wyświetlanie danych na temat przebytych chorób i dolegliwości na bieżąco, w różnych miejscach w tym samym czasie.
W niniejszym poradniku opisujemy podstawowe funkcje aplikacji, związane z prowadzeniem EDM w przychodni.


Sprawdzanie dokumentacji podczas wizyty

Żeby sprawdzić dostępną dokumentację pacjenta podczas wizyty, wystarczy kliknąć przycisk Dokumenty znajdujący się w prawym górnym rogu okna wizyty.


W centralnej części nowo otwartego okna widoczna jest lista badań wprowadzonych już do systemu. Żeby zobaczyć wybrane wyniki wystarczy kliknąć w nazwę badania, a następnie po rozwinięciu dodatkowych informacji w przycisk Zobacz.


Dodawanie dokumentacji do konta pacjenta podczas wizyty

W celu rozpoczęcia dodawania dokumentacji pacjenta podczas wizyty, wystarczy kliknąć przycisk Dokumenty znajdujący się w prawym górnym rogu okna wizyty.


W celu dodania nowego dokumentu do konta pacjenta aktualnie przebywającego na wizycie należy w otwartym właśnie oknie kliknąć Nowy dokument.


W oknie Nowy dokument należy podać nazwę dodawanego dokumentu, ewentualne uwagi oraz wybrać z dysku plik zawierający dokumentację – w przypadku urządzeń mobilnych można również użyć zdjęć dostępnych w galerii. Po kliknięciu przycisku Dodaj dokument zostanie przypisany do konta pacjenta.