Wydruk dokumentacji medycznej

Zmodyfikowano dnia Fri, 26 Apr 2024 o 01:28 PM

Aby w wydruku dokumentacji widoczne było  imię, nazwisko, pesel pacjenta, manager ośrodka powinien wprowadzić brakujące zmienne w sekcji strona tytułowa w ustawieniach nagłówka dokumentów - zakładka https://app.aurero.com/management/system-settings/documents-settings  po zalogowaniu na ośrodek (ustawienia należy wprowadzić po zalogowaniu na dany ośrodek) jak w widok zawartość pola Nagłówek poniżej:


Pacjent: {{PATIENT_FULL_NAME}}  {{PATIENT_PESEL}} 

{{ADDRESS}}

Lekarz: {{STAFF_FIRST_NAME}} {{STAFF_LAST_NAME}}

Wizyta: {{VISIT_BOOKING_DATE}} {{VISIT_TYPE}}