Partnerzy


Menu -> Zarządzanie -> Personalizacja systemu -> Partnerzy 


  1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie, a następnie w sekcji Personalizacja systemu kliknij Partnerzy  2. W celu zapisania nowego partnera na liście kliknij przycisk Dodaj partnera.
  1. Wypełnienie rubryk Nazwa partnera oraz Nazwa firmy jest niezbędne do zapisania danych. Zaznacz jedną z dwóch dostępnych opcji dotyczących wymagania wpłaty od pacjenta (Wymagaj lub Nie wymagaj). Pozostałe pola są opcjonalne.   2. Po zapisaniu danych system automatycznie przekieruje do Listy partnerów. W tym widoku możesz edytować (ikona ołówka) lub usuwać dodanych partnerów. Po wybraniu symbolu lupy pojawi się możliwość wyszukiwania po nazwie partnera, nazwie firmy, numerze NIP lub uwagach. Widok listy można wyfiltrować po statusie (Aktywny lub Nieaktywny). 

       

  3. Dodanych partnerów można wybierać z listy podczas tworzenia nowej rezerwacji. Pamiętaj, że pole Partnerzy zawiera firmy, które mają status Aktywny
Zapoznaj się z poradnikiem wideoCenniki - Kombinacja cenowa (Partner)