Cennik - dodawanie usług oraz produktów

Zmodyfikowano dnia Tue, 04 Jun 2024 o 03:15 PM

Tworzenie cenników 


Z poniższego poradnika dowiesz się, jak stworzyć cenniki, aby móc rozliczać usługi, badania laboratoryjne oraz produkty.

Menu -> Zarządzanie -> Cennik usług


W celu dodania nowej usługi oraz przypisania jej ceny wykonaj następujące kroki:

Z menu po lewej stronie, wybierz zakładkę Zarządzanie (ikona koła zębatego widoczna w lewym dolnym rogu systemu), a następnie w sekcji Ustawienia główne wybierz Cennik usług.Po otwarciu Cennika usług, w zakładce Usługi pojawia się lista z podziałem na ich Nazwę, Cenę dla pacjenta oraz Status. W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk Dodaj cennik.
W sekcji dodawania cennika należy uzupełnić wymagane pola, do których należą: Nazwa usługi, Cena dla pacjenta, Kwota dla personelu, Kwota dla placówki, Podstawa zwolnienia z VAT (jeśli została wybrana) Czas usługi.


        Pojawiają się także pola dodatkowe:Aby zatwierdzić dane wystarczy kliknąć w przycisk Zapisz.


Aby dana usługa wyświetlała się u konkretnego specjalisty,  pamiętać, aby nie zaznaczać opcji Udostępnij w rejestracji online całego personelu przy dodawaniu usługi w zakładce  https://app.aurero.com/management/system-settings/services-prices/ 

Uwaga - dotyczy integracji ze Znany Lekarz:

W razie pomyłki w danych dla wprowadzonej usługi, proszę nie edytować tej usługi - proszę usunąć usługę z cennika usług Aurero i dodać ponownie (wraz z kombinacjami cenowymi), np: Endokrynolog widzi konsultację ginekologiczną.  - Proszę usunąć usługę z cennika Aurero wraz z kombinacjami cenowymi i dodać ponownie w cenniku usług Aurero.


Dodawanie kombinacji cenowej


Wybieramy przycisk Dodaj kombinację cenową dla danej usługiPojawią się następujące pola do uzupełnienia:
Zapisujemy, bądź dodajemy nową kombinację, używając dwóch poniższych przycisków (pamiętając o zaznaczeniu opcji Udostępnij w rejestracji online):Udostępniamy nagrania instruktażowe, w których wyjaśniamy jak wprowadzić usługę i kombinację cenową do cennika usług Aurero 2:
- jak dodać kombinację cenową dla danej usługi:


CENNIK PRODUKTÓW


Do dyspozycji posiadamy także ostatnią z zakładek, która umożliwia dodanie produktów:Należy tutaj uzupełnić wymagane pola: Numer seryjny, Nazwa produktu, Producent, Jednostka, Cena dla pacjenta, Cena dostawcy, Kwota dla placówki, Stawka Vat oraz pole Podstawa zwolnienia z Vat - jeśli dotyczy

 Jeśli przy dodaniu produktu https://app.aurero.com/management/system-settings/services-prices/products/add  w polu Producent nie wyszukuje się dany producent, prosimy przesłać nam na adres kontakt@aurero.com nazwę tego producenta - nasz dział IT ma możliwość, aby dodać producenta (z poziomu systemu nie ma takiej możliwości)Analogicznie do poprzednich kroków dodajemy cennik badań laboratoryjnych, bądź dodajemy kombinację cenową.


Uwaga: Przy zmianie stawki vat w Cennikach należy wejść w Cennik i zaktualizować nazwę usługi dodając na końcu produktu "." (bez tej zmiany pojawi się błąd przy wydruku paragonów).


USUWANIE POZYCJI CENNIKA


Mają Państwo możliwość usunąć wybrane pozycje cennika po wejściu w zakładke https://app.aurero.com/management/system-settings/services-prices/

W celu usunięcia wybranej pozycji, nalezy użyć opcji Usuń (ikona kosza), na prawo po najechaniu na daną pozycję.


IMPORT CENNIKA


W Aurero jest możliwy import większej ilości pozycji cennika do systemu przez konsultanta wsparcia Aurero. Potrzebujemy, aby w tym celu przygotowali Państwo cennik. Przykładowy plik wzorcowy zamieszczamy w załączeniu.

Opis pól (pola wymagane są wypełnione w pliku; pola opcjonalne pozostawiamy z zawartością pustą - NULL)

price_list_name - nazwa cennika Aurero jaka ma byc utworzona

doctor_name - imię i nazwisko istniejacego lekarza w Aurero

partner_name - nazwa parntnera

lab_vendor - nazwa dostawcy laboratorium (DIAGNOSTYKA,SYNEVO,ALAB), z ktorym powiązana jest jednostka, dla której importujemy cenniki

gross_amount - cena brutto dla pacjenta w formacie liczbowym bez 'zł' i spacji - np '120', z kropką - nie używać przecinka

gross_amount_external - cena brutto dla lekarza w przypadku wyjątku lekarza lub partnera / cena dla laboratorium / cena dostawcy - , z kropką - nie używać przecinka

interval - czas trwania uslugi. Na podstawie pola lab_vendor ustalamy, że cennik to cennik badań laboratoryjnych. 

Plik cennika powinien zawierać wszystkie wymienione kolumny. 

Plik cennika usług musi mieć format skoroszytu programu Excel (.xlsx). 

Dane, których nie są uwzględnione przy imporcie cennika należy wprowadzić ręcznie w systemie. 


WZÓR CENNIKA USŁUG DO IMPORTU - link do pliku wzorcowego cennika usług:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lmcJptLAkNKsVPhc2TROnTAKxkwKqGPi/edit?usp=sharing&ouid=105121694298128119581&rtpof=true&sd=true


Dla cennika laboratoryjnego pole lab_vendor jest wymagane - jest to nazwa laboratorium (Synevo, Alab, Diagnostyka, inne)


Nazwy partnerów wprowadzonych w systemie muszą się zgadzać z nazwami partnerów w cenniku (co do spacji, wielkości liter). 

Jeżeli dodatkowo jest ustawiony wtedy partner to robimy 2 cenniki - główny z badań lab + wyjątek dla partnera.

Jezeli pola lab_vendor są puste to wtedy tworzymy cenniki usług. 

Z wyjątkami analogicznie.


Udostępniamy instrukcja dotycząca CENNIKA BADAŃ LABORATORYJNYCH  https://support.aurero.com/a/solutions/articles/60000763629?lang=pl
Zapoznaj się z poradnikiem wideo