TWORZENIE NOWEGO GABINETU


W poniższym poradniku dowiesz się jak, dodać nowy gabinet oraz jak edytować już istniejące gabinety. 


Aby dodać gabinet, należy wybrać:

Zarządzanie -> Gabinety


Widok Gabinety pozwala na dodanie dowolnej ilości gabinetów. Dodaj taką ilość gabinetów, jaka znajduje się w Twojej przychodni, za każdym razem wybierając przycisk Dodaj gabinet.
Następnie wpisz nazwę gabinetu i zatwierdź przyciskiem Zapisz.

 Wszystkie dodane gabinety będą widoczne w liście gabinetów. W tym widoku możesz edytować istniejące już gabinety. Klikając w ikonę lupy możesz wyszukać konkretny gabinet wpisując jego nazwę. 
Istnieje również możliwość wyfiltrowania gabinetów po ich statusie (aktywny lub nieaktywny).