Dodawanie gabinetów

Zmodyfikowano dnia wt, 27 Luty o 11:42 RANO

Zarządzanie placówką wymaga nie tylko zrozumienia aspektów medycznych, ale również dbałości o organizację i logistykę. Koncepcja gabinetów w systemie Aurero obejmuje zarówno fizyczne pomieszczenia ale także różne zasoby, takie jak personel medyczny, sprzęt czy dostępne terminy w danym gabinecie.


Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • Czym jest gabinet w systemie Aurero,
  • Jak dodać gabinet niezbędny do umawiania pacjentów oraz tworzenia harmonogramu,


DEFINICJA GABINETU

Gabinet - jest to systemowe odzwierciedlenie istniejących w placówce pomieszczeń, w których odbywają się wizyty i zabiegi medyczne. Gabinet może też określać, że dana wizyta odbywać się będzie w formie telekonsultacji, a więc stworzone grafiki personelu medycznego będą mogły zazębiać się ze sobą w obrębie tego gabinetu.


DODAWANIE GABINETU

Aby dodać gabinet należy wejść kolejno w ,,Zarządzanie" a następnie ,,Gabinety". Należy pamiętać, że w momencie pierwszego uruchomienia systemu lista gabinetów będzie pusta.W celu dodania nowego gabinetu należy kliknąć w niebieski guzik o nazwie ,,Dodaj gabinet".W ramach formularza dodawania gabinetu wymagane jest tylko jedno pole tekstowe ,,Nazwa gabinetu". Istotne jest aby po uzupełnieniu nazwy kliknąć guzik ,,Zapisz".Pamiętaj, że w każdym momencie możesz edytować nazwę gabinetu poprzez kliknięcie ikony ołówka (Edytuj) lub w nazwę gabinetu.