Automatyczne sprawdzanie eWUŚ

Zmodyfikowano dnia Thu, 29 Jun 2023 o 02:25 PM

Dzięki niniejszej instrukcji dowiesz się, jak skonfigurować ustawienia eWUŚ w swojej placówce.
Ustawienia te należy wprowadzić na samym początku pracy z programem.

Automatyczną weryfikację statusu eWUŚ można ustawić bez względu na to, czy podmiot posiada kontrakt z NFZ, czy też nie.

1. Ustawienia dla podmiotów, które posiadają kontrakt z NFZ.

W celu rozpoczęcia konfigurowania łączności z systemem eWUŚ dla podmiotu posiadającego kontrakt z NFZ należy otworzyć zakładkę eWUŚ w sekcji Organizacja NFZ.


Następnie w otwartym oknie Weryfikacje eWUŚ należy wybrać opcję Ustawienia znajdującą się w prawym-górnym rogu ekranu.


W oknie ustawień należy wybrać oddział NFZ. Typ konta, Kod świadczeniodawcy, login i hasło (identyczne jak używane do logowania na stronie systemu eWUŚ, tj. https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/)
Kod świadczeniodawcy oraz Typ konta trzeba uzupełnić tylko wtedy, gdy dla danego województwa jest on wymagany podczas logowania na stronie systemu eWUŚ. W przeciwnym wypadku (dostęp tylko przez login i hasło) proszę pozostawić domyślny typ konta oraz pusty Kod świadczeniodawcy. 
Jeśli wszystkie ustawienia się zgadzają- po kliknięciu przycisku Zatwierdź zostaną one zapisane.
Jeżeli konto eWUŚ nie jest zablokowane, to co 10 dni system zmienia hasło automatycznie. 


2. Ustawienia dla podmiotów, które nie posiadają kontraktu z NFZ.
Jeśli dla podmiotu pracuje lekarz, który posiada kontrakt z NFZ, wystarczy wybrać w ustawieniach eWUŚ typ konta: Lekarz, a następnie w miejscu Kodu świadczeniodawcy wpisać Kod personelu przypisany do Lekarza.

Co zrobić kiedy eWUŚ przestaje działać? Wyłączamy w Aureo sprawdzanie, kiedy usługa ewuś przestaje na chwile działać po stronie nfz, żeby nie blokować kont. 


Proszę o sprawdzenie czy mogą się zalogować danymi do logowania na stronie internetowej ewuś (adres na górze strony)


Proszę o sprawdzenie czy mogą się Państwo zalogować danymi do logowania na platformie ewuś https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/. Jeśli nie mogą się Państwo zalogować na platformie ewuś, prośba o upewnienie się że wpisywane prawidłowe dane do logowania. Jeśli w dalszym ciągu nie można się zalogować trzeba zaczekać i spróbować ponownie za jakiś czas, aż usługa ewuś zacznie działać po stronie nfz. Jeśli będzie możliwe zalogowanie na platformie ewuś, zatwierdzić dane do logowania w ustawieniach ewuś po wejściu w Zarządzanie -> Organizacja NFZ -> eWUŚ -> Ustawienia (druga zakładka po prawej stronie ekranu). Po zatwierdzeniu ustawień statusy ubezpieczonych już są sprawdzane przez eWUŚ.