Integracja platformy Lekarz.Center z systemem

Zmodyfikowano dnia czw, 19 Lis, 2020 o 12:43 PO POŁUDNIU

Lekarz.Center to nasza platforma dla pacjentów. Pacjenci mogą dzięki niej umawiać wizyty online (nawet podczas dni wolnych i w godzinach nocnych, kiedy to według statystyk najwięcej pacjentów umawia swoje wizyty).
Co ważne, Lekarz.Center umożliwia również pacjentom zdalne telekonsultacje. Dzięki niniejszej instrukcji zintegrują Państwo platformę Lekarz.Center z naszym systemem medycznym, aby logując się tylko do swojego programu móc zarządzać informacjami widocznymi w Lekarz.Center dla pacjentów oraz prowadzić telekonsultacje dla swoich pacjentów.


W celu rozpoczęcia integracji platformy dla pacjentów Lekarz.Center należy wejść do menu Ustawienia w sekcji Rejestracja on-line w menu głównym.Proces konfiguracji rozpoczyna się w otwartym właśnie ekranie Rejestracja on-line – Ustawienia. W sekcji Ogólne należy wpisać podstawowe dane konieczne do rozpoczęcia integracji: subdomenę czyli początek adresu internetowego Państwa przychodni na platformie Lekarz.Center (może to być po prostu nazwa przychodni - nie może być rozdzielana kropką), Email kontaktowy, na który będą wysyłane powiadomienia z platformy, Telefon kontaktowy, Nazwa jednostki, Tekst na przycisku – na przykład tekst „Umów wizytę” oraz Link do przycisku – adres strony internetowej Państwa przychodni, który będzie widoczny na platformie.
W tym miejscu możemy również włączyć widoczność dla pacjentów Informacji o terminach NFZ i Cenach wizyt oraz Powiadomienia e-mail o umówionych/odwołanych wizytach i Powiadomienia SMS o umówionych/odwołanych wizytach. Aktywacja możliwości zapisywania się on-line pacjentów na wizyty oznaczone w harmonogramie pracy lekarza jako dostępne online odbywa się za pomocą przycisku Aktywuj zapisy on-line.


W sekcji Oddział należy określić widoczną na platformie Lekarz.Center nazwę oddziału, jego adres oraz wczytać zdjęcie, które będzie widoczne na stronie. Zmiana wartości przycisku ON/OFF spowoduje włączenie, lub wyłączenie możliwości rejestracji on-line na platformie Lekarz.Center dla danego oddziału, natomiast po wyborze opcji Ukryj wybrany oddział przestanie być na niej widoczny.

W sekcji Specjalizacje można zdecydować czy dana specjalizacja będzie aktywna na platformie Lekarz.Center oraz określić jej widoczność.
W ostatniej sekcji Lekarze ustawiamy Aktywność danego lekarza na platformie Lekarz.Center oraz widoczność jego terminów.Po kliknięciu przycisku Edycja możliwe jest natomiast wprowadzenie dodatkowych informacji o lekarzu, dotyczących między innymi edukacji, znanych języków czy zakresu leczonych chorób jak również wprowadzenie dodatkowych zdjęć do galerii oraz kopii posiadanych certyfikatów.

Informacje dotyczące wszystkich zarejestrowanych przez platformę Lekarz.Center wizyt dostępne są w sekcji Statystyki w menu Rejestracja on-line.
Wśród informacji dostępnych w menu Statystyki znajdują się: Imię i nazwisko pacjenta, jego numer pesel (dla pacjentów potwierdzonych w systemie), nazwisko lekarza, data wizyty, jej status oraz ewentualnie informacje o odwołaniu. W tym miejscu można również wysłać wiadomość SMS do pacjenta oraz przejrzeć jego kartę.


Zarządzanie kontami użytkowników zarejestrowanych na platformie Lekarz.Center jest możliwe po wejściu do sekcji Użytkownicy w menu Rejestracja on-line.


W otwartym oknie sekcji Użytkownicy Lekarz.Center możemy wyszukać danego użytkownika, sprawdzić czy jego konto jest aktywne, dezaktywować je lub edytować dane oraz ewentualnie powiązać z istniejącym już w systemie pacjentem.


Dodanie pacjentowi dostępu do platformy jest możliwe w sekcji Dostęp w menu Edycji pacjenta. Po wpisaniu poprawnego adresu osoba, do której należy konto otrzyma dostęp do funkcjonalności portalu Lekarz.Center.