A2 - Korekta faktury

Zmodyfikowano dnia Wed, 21 Feb 2024 o 03:03 PM

W Aurero 2 istnieje możliwość wystawienia nowej faktury lub korekty już istniejącej faktury vat do wizyty posiadającej rozliczenie, którego dokumentem fiskalnym jest faktura indywidualna (na osobę fizyczną) lub faktura firmowa. 


UWAGA: Jeśli potrzebują Państwo zmienić adres lub uwagi, proszę usunąć rozliczenie z starą fakturą i wystawić rozliczenie z nową fakturę (lub wystawić fakturę do istniejącego rozliczenia z paragonem).


Jak wystawić korektę faktury na inne dane pacjenta (imię, nazwisko, pesel, adres)?


Opisujemy sposób postępowania, jeśli potrzebują Państwo wystawić korektę faktury na inne dane niż dane pacjenta  tj na wizycie dziecka, w sytuacji gdy porzeba wystawić fakturę na dane rodzica.


Aby wystawić fakturę na inne dane pacjenta (tj adres), należy postąpić w następujący sposób: 


1. Proszę zapisać sobie w notatniku dane pacjenta, dla którego została przeprowadzona wizyta.


2. Należy wejść w edycję tego pacjenta - na chwilę zmienić i zapisać dane pacjenta (tj zaktualizować adres), na jakie potrzebują Państwo wystawić korektę faktury / fakturę.


3. Po wystawieniu korekty faktury / faktury, należy zmienić dane pacjenta na dane pacjenta, dla którego została przeprowadzona wizyta.Jak wystawić korektę faktury na firmę?


Nie można zmienić samego adresu na fakturze przy wystawianiu korekty faktury

Obecnie jest możliwe wprowadzenie adresu firmy przy wystawianiu nowej faktury.

Przy wystawianiu nowej faktury na firmę, należy wpisać nip firmy, Jeśli adres firmy nie wczyta się sam, możliwe jest wprowadzenia ręcznie adresu przy wystawianiu faktury na firmę. Obecnie przy wystawianiu faktury na firmę jest możliwe wpisanie adresu firmy ręcznie, jeśli adres nie zaczyta się sam po wpisaniu nip firmy. Adres jest możliwy do uzupełnienia, przy wystawianiu nowej faktury, jesli zostanie edytowana jakaś składowa usługi.   Jak wykonać korektę faktury (wykonać edycję usług na fakturze)?


Aby wykonać korektę faktury należy wejść w zakładkę terminarz. Wybieramy wizytę, dla której chcemy wystawić korektę faktury indywidualnej lub firmowej.

Należy najechać na pole płatności z rozliczeniem - w kolumnie “Płatności” klikamy prawym przyciskiem myszki w ikonę zielonego banknotu, który wskazuje, że podana wizyta posiada już rozliczenia. (po najechaniu kursorem na ikonę wyświetla się tooltip z informacją “Wizyta rozliczona”)


Po kliknięciu w ikonę Płatności wyświetla się lista wyboru z opcjami: Podgląd rozliczenia, Edytuj rozliczenie i Usuń rozliczenie

Klikamy w opcję “Edytuj rozliczenie”. 


Zostaje otworzony panel boczny z rozliczeniem


Edytujemy rozliczenie dodając lub usuwając usługę 


Klikamy przycisk “Rozlicz” 


Po kliknięciu zostaje wyświetlony modal z pytaniem “Czy chcesz wygenerować fakturę z nowymi danymi czy wystawić korektę do obecnej faktury”. Jeśli chcemy kontynuować, należy zatwierdzić. 


Obraz zawierający tekst 
Opis wygenerowany automatycznie


Jeżeli chcemy wygenerować nową fakturę klikamy przycisk “Nowa faktura(trzecia opcja) wynikiem czego będzie wycofanie pierwszej faktury i wystawienie nowej, która zostanie wyświetlona po kliknięciu w przycisk, jeżeli chcemy wystawić korektę faktury klikamy w przycisk “Korekta faktury” (drugi przycisk) . Jeśli mają Państwo włączoną integrację z drukarką fiskalną, po wykonaniu operacji korekty faktury nie zostanie wydrukowany kolejny paragon. 


Po kliknięciu zostaje wyświetlony podgląd korekty, w module “Finanse -> Rozliczenia komercyjne”, w edytowanym rozliczeniu istnieje możliwość podejrzenia faktury bazowej, jak i faktury korygującej, faktura korygująca została zarejestrowana w raporcie faktur. 


WYDRUK FAKTURY I KOREKTY FAKTURY


Mają Państwo możliwość pobrania (wycofanej i niewycofanej) faktury w zakładce PAcjenci - prosze wyszukać pacjenta - najechac na pacjenta, kliknąć w opcję Karta pacjenta - na lewo wybrać Finanse - następnie klikając na Podgląd faktury -
proszę klinąć w opcję Podgląd faktury po najechaniu na pacjenta 
Aby pobrać na dysk komputerza plik faktury, proszę klinąć Pobierz
Po kliknięciu w Podgląd faktury jest możliwe również wydrukowanie (przycisk drukarki na górze okna)