Telekonsultacje - przeprowadzanie wizyty pacjenta

Zmodyfikowano dnia Mon, 18 May 2020 o 02:22 PM

Z tego poradnika dowiesz się jak przeprowadzić wizytę pacjenta w formie telekonsultacji. Przed umówieniem pierwszej wizyty upewnij się, czy system jest już odpowiednio skonfigurowany - instrukcję znajdziesz w Poradniku Konfiguracji dostępnym w Bazie wiedzy systemu.


1. Po zalogowaniu się do systemu, listę zaplanowanych wizyt oraz ich typ odnajdziesz jest w Panelu głównym.


2. Sposób przeprowadzenia wizyty w formie telekonsultacji jest różny dla poszczególnych kanałów komunikacji z pacjentem. Jeśli wizyta ma być przeprowadzona w formie konsultacji telefonicznej po prostu oczekuj telefonu z centrali, która po uzyskaniu Twojej zgody dokona połączenia z pacjentem. Otwórz wtedy okno wizyty na przykład klikając w odpowiednie pole w sekcji kalendarza, znajdującej się po prawej stronie Panelu głównego oraz rozpocznij uzupełnianie karty wizyty. Z tego miejsca możesz również wystawiać recepty oraz skierowania.


3. Jeśli wizyta ma zostać przeprowadzona w formie czatu lub połączenia wideo, koniecznie zaloguj się do systemu przed jej rozpoczęciem. Otrzymasz wówczas powiadomienie, że pacjent czeka i można rozpocząć telekonsultację. Rozmowa wideo lub czat w centralnej części ekranu możliwe są po kliknięciu przycisku Telekonsultacja w oknie prowadzonej wizyty


4. W oknie Telekonsultacji w przypadku konsultacji w centralnej części znajduje się widok z kamery pacjenta, w przypadku konsultacji chat duże okno przeznaczone do prowadzenia konwersacji. Jeśli wybrałeś konsultację telefoniczną, na górze strony wyświetla się numer centrali wraz z kodem PIN służącym do kontaktu z pacjentem (jeśli jest on konieczny, na przykład pacjent nie zadzwonił o umówionej porze). Zalecenia uzupełnione w karcie wizyty mogą być w dowolnym momencie wysłane pacjentowi poprzez chat.


5. W celu uzupełnienia Karty wizyty, wystawienia recepty czy skierowania kliknij w odpowiedni przycisk w sekcji Aktualna wizyta znajdującej się po lewej stronie okna prowadzonej wizyty. Podczas wykonywania tych czynności czat lub połączenie wideo przenoszone są do osobnego zmniejszonego okna widocznego z prawej strony ekranu.


5. Po uzupełnieniu koniecznej dokumentacji oraz wystawieniu odpowiednich recept czy skierowań kliknij przycisk Zakończ wizytę.