Odstępy czasu i okna czasowe w protokole

Zmodyfikowano dnia Mon, 28 Jun 2021 o 09:33 PM

Przebieg wizyt w protokole badania nie musi przebiegać liniowo. W tej części poradnika dowiesz się do czego służy ujemny odstęp od wizyty oraz odstęp od randomizacji i co się wiąże z takim ustawieniem protokołu:

Ujemny odstęp od wizyty

W protokole jest możliwość ustawienia odstępu czasu od wizyty znajdującej się z prawej strony protokołu. W tym celu kliknij ikonę ołówka w wizycie, której odstęp czasu będzie edytowany. Następnie wybierz Odstęp od Wybrana wizyta.

 

          

W oknie Odliczaj odstęp od wizyty wybierz nazwę wizyty znajdującej się z prawej strony ścieżki, w której jest wizyta lub ścieżki wyżej. Jeżeli wizyta jest w ramieniu badania można wybrać wizytę ze ścieżki, od której ramię odchodzi oraz z wyższych poziomów aż do ścieżki głównej.


Ważne: W przypadku dodania odstępu od wizyty znajdującej się z prawej strony należy wpisać Odstęp czasu z ujemną wartością!


 

 

Widok protokołu będzie wyglądał w ten sposób:

Takie ustawienie w protokole spowoduje, że Termin Wizyty 4 zostanie obliczony według wpisanego odstępu czasu przed wystąpieniem wizyty, od której obliczany jest termin.
W przykładzie termin Wizyty 4 wystąpi na 3 tygodnie przed Wizytą 5.

Może się zdarzyć w zależności od ustalenia odstępu czasowego wizyt, że wizyta z prawej strony protokołu będzie wcześniej niż wizyta z lewej strony protokołu, np.:

 

W tym przykładzie Wizyta 5 nastąpi 3 tygodnie od randomizacji, a Wizyta 4 wystąpi 5 tygodnie przed Wizytą 5 (czyli też przed randomizacją).

 

Odstęp od randomizacji

Odstęp czasu od randomizacji może być ustawiony przed wystąpieniem wizyty randomizacyjnej oraz po niej. Obrazuje to poniższy przykład:

 

Przed randomizacją (Wartość ujemna) – W przypadku takiego ustawienia, wizyta będzie przed randomizacją o podaną liczbę dni lub tygodni.

W tym konkretnym przypadku, termin randomizacji zostanie obliczony na podstawie wpisanego I terminu wizyty pacjenta.
 Randomizacja odbędzie się tydzień po I wizycie.

 

Po randomizacji – Termin wizyty będzie po randomizacji podaną liczbę dni lub tygodni

Ważne: Może się zdarzyć, że wizyta w takim ustawieniu, będzie przed wizytą lub wizytami z lewej strony.
 

Zobacz przykład powyżej:       Termin Wizyty 5 przypadnie przed terminem Wizyty 4.

  Termin Wizyty 4 przypadnie 4 tygodnie po Wizycie 3.

                                                Termin Wizyty 5 przypadnie 2 tygodnie po Randomizacji.

 

Ujemne okno czasowe – statyczne


W protokole istnieje możliwość ustawienia ujemnego okna czasowego (statycznego). W przypadku wpisania liczby z ujemną wartością, zakres okna czasowego będzie obejmował wybrany okres przed sugerowanym terminem wizyty, np.:


 

W takim przypadku wizyta W1 będzie przypadać na określony dzień (wybrany jako data pierwszej wizyty w ustawieniach pacjenta).
 Sugerowanym terminem wizyty W2 będzie tydzień po wizycie W1 a okno czasowe będzie obejmowało dni od wizyty W1 do sugerowanego terminu wizyty W2, nie później.

 


W wierszu Odstęp czasu oraz Okno czasowe widoczny jest szereg ikon i różnych oznaczeń. Tabela poniżej przedstawia ich znaczenie:

 

Ikony w wierszu Odstęp czasu

Znaczenie

 

Odstęp czasu od: randomizacji

Odstęp czasu od: poprzedniej wizyty

Odstęp czasu od: wybranej wizyty

Typ wizyty: Randomizacja

Ikony w wierszu Okno czasowe

Znaczenie

Symetryczne okno czasowe (okno wizyty przed lub po idealnym terminie)

Statyczne okno czasowe (okno wizyty po idealnym terminie)